Up
 
 

Cenniki i stawki na sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych w 2010 roku zatwierdzone

Prezes URE czterokrotnie obniżył oczekiwania przedsiębiorstw energetycznych

W złożonych we wrześniu 2009 roku wnioskach taryfowych przedsiębiorstwa wnosiły nawet o 23 procentowy wzrost cen energii. Prezes URE dążąc do uwzględnienia w taryfach jedynie uzasadnionego poziomu cen pięciokrotnie wzywał przedsiębiorstwa do korekty złożonych wniosków. W efekcie udało się prawie czterokrotnie zredukować oczekiwania sprzedawców prądu.

Średni wzrost cen energii elektrycznej w kraju dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie 5,8%. O 5,7% wzrosną natomiast średnio ceny dystrybucji energii dla tej grupy odbiorców. Te wysokości przełożą się na wzrost rachunku odbiorcy w gospodarstwie domowym o 5,8%.

Oznacza to, że rachunki gospodarstw domowych wzrosną średnio miesięcznie o 3,26 zł w przypadku najliczniejszej grupy odbiorców (tzw. grupa G11 - klienci płacący jednakową cenę energii przez całą dobę, którzy średnio zużywają 1500 kWh rocznie). Najmniejszy wzrost rachunków odnotują odbiorcy przyłączeni do sieci PGE Dystrybucja Łódź - o 1,95 zł, natomiast największy - klienci PGE Dystrybucja Białystok - o 4,13 zł miesięcznie. Natomiast odbiorcy należący do grupy taryfowej G12, w której cena energii jest zróżnicowana w zależności od pory doby i tygodnia (zużywający rocznie ok. 3000 kWh) zapłacą średnio miesięcznie o 5,32 zł więcej. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia wzrost płatności na rachunku końcowym dla klientów indywidualnych w poszczególnych przedsiębiorstwach.

  Odbiorcy grupy G11 (przy średnim rocznym zużyciu 1500 kWh) Odbiorcy grupy G12 (przy średnim rocznym zużyciu 3000 kWh)
Zł/ miesiąc Zł/ miesiąc
ENEA Operator Sp. z o.o. 2,52 5,11
ENERGA Operator S.A. 3,45 5,53
EnergiaPro S.A. 3,91 6,50
ENION S.A. 3,97 5,97
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. 3,13 4,52
PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. 1,95 3,96
PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 2,91 5,53
PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. 3,42 4,70
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 4,13 5,53
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 3,07 5,17
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 3,26 4,98
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. 3,51 6,38
średnio 3,26 5,32

* - wszystkie podane kwoty są kwotami netto

22 stycznia 2010 r. Prezes URE zatwierdził taryfy dziesięciu przedsiębiorstwom sprzedającym energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Postępowania w sprawie zatwierdzenia taryf dwóm pozostałym firmom sprzedającym energię zakończyły się wcześniej - 12 stycznia 2010 r. została zatwierdzona taryfa poznańskiej Enei, a 18 grudnia 2009 r. taryfa gdańskiej Energii.

Do tej pory zatwierdzone zostało także trzynaście z czternastu taryf dystrybucyjnych. Do zatwierdzenia pozostała jeszcze jedna taryfa dla RWE Stoen Operator. Średni wzrost stawek dystrybucyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych wyniósł 5,0%.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wzrosty cen i stawek w zatwierdzonych taryfach.

  Wzrost ceny dystrybucji energii dla wszystkich grup odbiorców Wzrost ceny dystrybucji energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych Wzrost ceny energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych Łączny wzrost rachunku odbiorców w gospodarstwach domowych
% % % %
ENEA Operator Sp. z o.o. 4,3 3,2 5,6 4,5
ENERGA Operator S.A. 4,2 4,8 6,8 5,9
EnergiaPro S.A. 6,6 8,1 6,4 7,2
ENION S.A. 5,8 7,9 5,7 6,7
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. 3,5 4,3 4,9 4,6
PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. 2,1 1,9 4,9 3,6
PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 4,9 6,1 4,9 5,4
VATTENFALL DP S.A. 3,4 3,3 - -
PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. 5,4 5,5 5,5 5,5
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 7,9 9,2 5,0 7,0
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 4,8 5,6 4,9 5,2
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 6,2 6,3 5,0 5,6
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. 6,4 6,8 5,0 5,9
Średni wzrost w zatwierdzonych taryfach 5,00 5,7 5,8 5,8

Przedsiębiorstwa energetyczne wprowadzają w życie nowe taryfy od 14 do 45 dni od momentu ich publikacji przez Prezesa URE. Wszystkie decyzje taryfowe zostały opublikowane w Biuletynach Branżowych dla Energii Elektrycznej i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Zatwierdzone taryfy będą obowiązywać do końca 2010 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.01.2010
Tagi: