Up
 
 

IX konferencja ERRA - „Inwestycje i regulacja w energetyce”. Budapeszt 19 - 20 kwietnia 2010.

Główni aktorzy lokalnych rynków energetycznych w Budapeszcie
Konferencje Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA) to corocznie najważniejsze spotkanie głównych aktorów sektora energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym: krajowych organów regulacyjnych, przedstawicieli przemysłu energetycznego, instytucji badawczych, stowarzyszeń producentów i odbiorców energii. Forum to stanowi znakomite miejsce prezentacji narodowych strategii i potrzeb rozwoju sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dobrych praktyk, rozmowy o standardach jakości handlowej, ochrony praw konsumenta. IX Konferencja będzie poświęcona aktualnym praktykom regulacyjnym i uwarunkowaniom inwestycyjnym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Spotkanie stwarza możliwość wysłuchania problemowych prezentacji, udziału w dyskusjach panelowych oraz spotkaniach towarzyszących, a także stanowi wyjątkową okazję do bezpośredniej wymiany poglądów między tworzącymi instrumenty regulacyjne (m.in. taryfy, koncesje, warunki handlu transgranicznego), a przedsiębiorcami. Dotychczasowe konferencje Stowarzyszenia rekrutującego Regulatorów z 28 państw regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Państw Niepodległych cieszyły się olbrzymią popularnością stanowiąc miejsce wymiany opinii i doświadczeń Regulatorów z przedstawicielami sektora inwestycyjno-finansowego zaangażowanego w elektroenergetykę.

W zeszłym roku Konferencja ERRA odbyła się w Polsce. Do Warszawy przyjechało ponad dwustu gości z Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - regulatorów, przedstawicieli administracji rządowej, przedsiębiorstw energetycznych oraz firm doradczych. Nasz kraj gościł przedstawicieli ERRA po raz pierwszy w historii spotkań, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - dr Mariusz Swora, wszedł w skład Prezydium Stowarzyszenia.

Polski know - how w cenie
Konferencja ERRA w Budapeszcie będzie znakomitą okazją do promocji polskich rozwiązań, zwłaszcza w aspekcie nowelizacji ustawy prawo energetyczne (ustawa podpisana przez Prezydenta RP 20 stycznia 2010 r, wejdzie w życie 11 marca).

Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Polska ma unikalny know-how potrzebny państwom naszego regionu do rozwijania systemów inteligentnych pomiarów sieci, daleko rozwinięte badania w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego i ugruntowane wzorce regulacyjne w wielu innych dziedzinach.

W ubiegłym roku dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się prezentacja Prezesa URE - „Bringing Light to Market Forces. EU Perspectives on Liberalization of the Electricity Market”, w której szef Urzędu przedstawił zróżnicowane aspekty liberalizacji rynku energii.

Konferencja ERRA to nie tylko wymiana opinii, spotkania kuluarowe mają wymierny wpływ na sytuację sektora energetycznego i tak w ubiegłym roku podczas konferencji zostały złożone ważne deklaracje Azerbejdżanu dotyczące gotowości dostarczania gazu na potrzeby gazociągu Nabucco.

Konferencję w Budapeszcie otworzą wspólnie przewodniczący ERRA, Gábor Szörényi, szef amerykańskiej instytucji regulującej rynek energii (NARUC) David Coen oraz Péter Hónig, węgierski minister ds. energii, łączności i transportu.

„Sesja gazowa”
Dwudniowy program konferencji wypełni kilkanaście spotkań podzielonych na 4 główne sesje tematyczne:

  • Możliwości inwestycyjne i potrzeby sektora energetycznego w świetle współczesnych uwarunkowań finansowych;
  • Zadania regulatorów rynku energetycznego we wspieraniu rozwoju przemysłu energetycznego;
  • Znaczenie działań regulacyjnych dla handlu energią elektryczną;
  • Potencjał handlu gazem ziemnym w opinii regulatorów rynku energetycznego.

Wśród panelistów znajdą się między innymi: Josef Holjencik, szef słowackiego odpowiednika URE, Lucia Passamonti ze stowarzyszenia CEER - Council of European Energy Regulators - skupiającego instytucje regulacyjne krajów Unii Europejskiej, Martin Apko, Dyrektor Zarządzający, CAO Central Allocation Office GmbH, Nikola Radovanovic, ekspert Agencji ds. Energii Republiki Serbii.

Z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju, szczególnie interesująca może okazać się „sesja gazowa”, w której wezmą udział m.in. Dr. Konstantin Petrov, Dyrektor ds. Rynku i Regulacji (międzynarodowa firma konsultingowa KEMA Consulting), Mihály Bayer, przedstawiciel Węgier w projekcie Nabucco.

***

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA) - jest dobrowolnym stowarzyszeniem 28 niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC), wspierane przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu. ERRA sprzyja rozwojowi stabilnych i autonomicznych organów regulacji sektora energetycznego w państwach członkowskich, uznając za kluczowe - wymianę informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu.

Więcej na temat konferencji w Budapeszcie na stronach Stowarzyszenia oraz stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.02.2010
Tagi: