Up
 
 

Złoty Trójkąt. Gospodarka, nauka, samorząd. Konferencja w Tarnowie 25 - 26 lutego 2010 r.

VI Konferencja „Państwo w mikro - i makroskali” odbyła się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

O współpracy na rzecz modernizacji Polski, elektrycznych samochodach, o projekcie inteligentnych sieci energetycznych - jednym z największych wyzwań stojących przed polską gospodarką - rozmawiali w Tarnowie naukowcy, przedstawiciele samorządu i biznesu.

Wystąpienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dr Mariusza Swory, rozpoczęło pierwszą część seminarium pt.: „Energia i infrastruktura w „zielonym mieście”. Wokół inteligentnych sieci energetycznych i samochodu elektrycznego.” Smart cities - inteligentne miasta, energooszczędne, rozwijające się z troską o zrównoważony rozwój stanowią obszar zainteresowania biznesu, nauki i administracji państwowej, w tym regulatora. Prezes Swora podkreślał korzyści płynące z systemów smart grids w skali mikro: projekty smart cities łączące inteligentne sieci, budynki i systemy transportu miejskiego zwiększają komfort mieszkańców, obniżają koszty funkcjonowania aglomeracji miejskich oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne regionów. W skali makro projekt inteligentnych sieci poprzez zmniejszenie kosztów produkcji wpływa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki; tworzy nowe miejsca pracy i nowe gałęzie np. pasywnego budownictwa; wspomaga rozwój źródeł wytwórczych w związku z łatwiejszym przyłączaniem przedsiębiorstw OZE do sieci elektroenergetycznej.

Kolejne sesje konferencji były poświęcone m.in. innowacyjnym koncepcjom zarządzania miastem oraz likwidacji barier we współpracy administracji, nauki i biznesu.

Konferencje z cyklu „Państwo w mikro- i makroskali” „Computerworld" organizuje od 2005 roku. Celem spotkań jest popularyzacja dobrych praktyk w nowoczesnym zarządzaniu sektorem publicznym w dialogu między administracją rządową i samorządową, biznesem a nauką i organizacjami pozarządowymi. W 2008 r. konferencja poświęcona „New Public Management” odbyła się w Poznaniu, zaś w ubiegłym roku spotkanie w Katowicach zorganizowano pod hasłem - „Metropolie rządzą światem”.

Więcej o konferencji na http://konferencje.computerworld.pl.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.02.2010
Tagi: