Up
 
 

Zaawansowane systemy pomiarowe - smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie

Konferencja pod patronatem Prezesa URE w ramach Europejskiego Tygodnia Energetycznego

Polskie środowisko energetyczne stanie w najbliższym czasie przed dużym wyzwaniem - wprowadzeniem w życie systemu smart metering i smart grid - w tematykę inteligentnych sieci gości przybyłych na dwudniową konferencję poświęconą temu właśnie zagadnieniu wprowadził dr Mariusz Swora, Prezes URE - Państwa wysoko rozwinięte postawiły na smart grid. Nie stać nas na zaprzepaszczenie szans rozwojowych Polski i porzucenie tego projektu. Jego realizacja to ogromna szansa cywilizacyjna dla Polski. Z punktu widzenia regulatora istotne jest to, że inteligentne sieci pozwolą nam wywiązać się z ogromnie restrykcyjnego pakietu energetyczno - klimatycznego. Spośród wszystkich instrumentów wdrażania pakietu ten ma swoje jasne uzasadnienie ekonomiczne. Smart grid niesie ze sobą możliwość rozwinięcia metody regulacji biorącej pod uwagę jakość dostarczanej energii - mówił podczas sesji otwierającej konferencję Prezes Swora.

Dla Regulatora istotne jest również, aby to konsument stał się ostatecznym beneficjentem systemu. - Konsument musi mieć świadomość opłacalności tego projektu oraz tego, że jego dane przetwarzane w systemie są należycie chronione - podkreślał Prezes Swora.

Podczas konferencji dyskutowano także na temat korzyści oraz uwarunkowań prawnych i technicznych wdrożenia smart metering w elektroenergetyce. Kwestie dotyczące systemu widziane z perspektywy polityki państwa i zasad regulacji przedstawił dr Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf URE. Przedstawiciel PGE Dystrybucja Zamość zaprezentował wdrażaną przez spółkę instalację pilotażową smart metering Uczestnicy konferencji zapoznali się także z przeglądem rozwiązań technicznych wdrażanych w Europie i na świecie.

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w dn. 23-24 marca br. w Warszawie została objęta honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministra Gospodarki.

Konferencja odbywała się w ramach Europejskiego Tygodnia Energetycznego - EU Sustainable Energy Week. W ramach tego projektu w Brukseli odbywa się ok. 80, a w krajach członkowskich UE ponad 200 imprez towarzyszących. Warszawska konferencja była jednym z pięciu wydarzeń organizowanych w Polsce w ramach Europejskiego Tygodnia Energetycznego. Mottem tegorocznego Tygodnia jest hasło Take a week to change tomorrow. Więcej o inicjatywie Tygodnia Energetycznego, który w tym roku odbywa się w dniach 22 - 26 marca, na stronie www.eusew.eu.

 • od lewej: dr Mariusz Swora, Prezes URE, Andrzej Pazda, Dyrektor Biura PTPiREE, Dyrektor IGG
  od lewej: dr Mariusz Swora, Prezes URE, Andrzej Pazda, Dyrektor Biura PTPiREE, Dyrektor IGG
 • Artur Różycki, Prezes PTPiREE
  Artur Różycki, Prezes PTPiREE
 • Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf URE
  Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf URE
 • W konferencji udział wzięło 170 osób
  W konferencji udział wzięło 170 osób
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.03.2010
Tagi: