Up
 
 

4 maja 2010 roku w Urzędzie Regulacji Energetyki jest dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2010 Dyrektora Generalnego Urzędu Regulacji Energetyki, z dnia 18 lutego 2010 roku - na podstawie art. 25 ust. 10 w związku z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy - dzień 4 maja tego roku (wtorek) jest w URE dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień świąteczny 1 maja 2010 roku.

Wszystkich Interesariuszy Urzędu zapraszamy do współpracy bezpośrednio po przerwie świątecznej tj. od 5 maja 2010 roku (środa).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.04.2010
Tagi: