Up
 
 

Konsultacje Wytycznych Dobrych Praktyk dotyczące Wskaźników Monitorowania Rynku Detalicznego

Europejscy regulatorzy oddają dokument do konsultacji społecznych

Wraz z otwarciem rynków energii elektrycznej i gazu, które nastąpiło 1 lipca 2007 r., szczególnego znaczenia nabrało monitorowanie funkcjonowania rynków detalicznych. Badanie stopnia i skuteczności otwarcia rynków, jak również stanu i rozwoju konkurencji na poziomie detalicznym realizowane jest przy pomocy różnych wskaźników. Mierniki stosowane w poszczególnych państwach członkowskich UE różnią się jednak między sobą.

Aby ujednolicić te wskaźniki w ramach prac Stowarzyszenia Regulatorów Europejskich CEER-ERGEG opracowany został projekt dokumentu Draft Guidelines of Good Practice on Indicators for Retail Market Monitoring, zawierający 19 rekomendowanych wskaźników stosowanych do monitorowania stanu i rozwoju konkurencji na rynku detalicznym.

Dokument ten został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszeń w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wszystkich uczestników rynku zainteresowanych wzięciem udziału w procesie publicznych konsultacji zapraszamy do zgłaszania uwag w terminie do 16 czerwca 2010 r. Uwagi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres retail_monitoring@ergeg.org.

Z projektem konsultowanego dokumentu oraz informacjami na jego temat można zapoznać się klikając TUTAJ.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.04.2010
Tagi: