Up
 
 

Regulatorzy z Polski i Szwecji nadzorują udostępnianie zdolności przesyłowych

Trwają prace nad rynkowymi mechanizmami udostępniania połączenia SwePol Link

16 kwietnia w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie grupy interesariuszy Rynku Północnego w ramach inicjatyw regionalnych ERGEG. Zadaniem grupy jest wypracowanie mechanizmów dostępu uczestników rynku w tym regionie do zdolności przesyłowych SwePol Link i spotkanie w całości poświęcone zostało zagadnieniu optymalizacji wykorzystania połączenia międzysystemowego.

Marek Woszczyk, wiceprezes URE podkreślał, że z punktu widzenia regulatora niedopuszczalne jest przedłużenie umów w dotychczasowym kształcie, a problem udostępnienia połączenia na zasadach rynkowych wymaga pilnego rozwiązania.

W marcu 2010 roku operatorzy systemów przesyłowych Polski i Szwecji - PSE Operator i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad wdrożeniem rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych, które połączą systemy przesyłowe obu państw. Deklaracja ta została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a podjęte prace są przez nich nadzorowane.

Równolegle prowadzone są również rozmowy między polska a skandynawską giełdą energii na temat współpracy tych giełd po połączeniu polskiego i szwedzkiego rynku energii elektrycznej.

Kolejne spotkanie grupy interesariuszy Rynku Północnego odbędzie się 7 maja 2010 r. w Warszawie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.04.2010
Tagi: