Up
 
 

URE na „Stacji Paliw”

Szkolenia, spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw paliwowych, rozmowy o rynku paliw płynnych - eksperci URE wzięli udział w XVII Międzynarodowych Targach „Stacja Paliw 2010”.

W dniach 12 - 14 maja na terenie warszawskiego EXPO XXI odbyła się XVII edycja Międzynarodowych Targów „Stacja Paliw 2010”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - dr Mariusz Swora.

Zdaniem szefa URE Targi „Stacja Paliw” skutecznie propagują dobre standardy handlowe i gospodarcze na rynku paliw płynnych, a sama inicjatywa wpisuje się w cykl wydarzeń promujących dobre praktyki rynkowe branży paliwowej.
W liście skierowanym do Organizatorów Prezes URE podkreślił charakter zmian, jakie dotknęły w ostatnich dwudziestu latach sektor paliwowy. Zdaniem Mariusza Swory modernizacja sektora jest doskonałym przykładem pozytywnej rewolucji gospodarczej w Polsce. To między innymi dzięki Targom dziś nikt nie ma wątpliwości, że od skutecznego budowania pozytywnych relacji klient - przedsiębiorstwo zależy sukces ekonomiczny i rozwój firm sektora paliwowego w Polsce.
XVII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw 2010” były okazją do spotkania ekspertów URE z odbiorcami energii i przekazania informacji ważnych z punktu widzenia odbiorców, tak przedsiębiorcom działającym już na rynku paliw ciekłych, jak również potencjalnym koncesjonariuszom. A zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w tym obszarze jest naprawdę duże. Tylko w ostatnim roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił 817 koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami ciekłymi. Suma koncesji ważnych na koniec 2009 roku wyniosła 8 697.

Jak przedłużyć koncesję ?
W targach „Stacja Paliw 2010” uczestniczyli eksperci Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych oraz Oddziału Centralnego URE, a dla uczestników przygotowano stoisko Urzędu, zaopatrzone m.in. w wydawnictwa URE. Eksperci Urzędu udzielali szczegółowych informacji na tematy związane z szeroko rozumianym koncesjonowaniem paliw ciekłych. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność na rynku, otrzymywali precyzyjne wyjaśnienia dotyczące m.in. wymaganych dokumentów oraz sposobu przygotowania odpowiedniego wniosku.
W ramach seminariów dla właścicieli stacji paliw, Maciej Bednarski, naczelnik Wydziału Przedsiębiorstw Paliwowych URE, przeprowadził szkolenie p.t. „Koncesje - nowe i przedłużanie - problemy, zasady”.

URE na Forum
W trakcie Targów odbywały się również panele dyskusyjne w ramach Forum „Polski Rynek Paliw i Energii 2010-20”. Marek Zawiska, zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE wziął udział w III Panelu - „LPG, CNG i LNG”.
W tym roku w Targach - według szacunków Organizatorów - uczestniczyło około sześć i pół tysiąca osób.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.05.2010
Tagi: