Up
 
 

URE w regionach. Gdańsk, Gdynia, Wrocław

Na Pomorzu eksperci URE zasiedli przy energetycznym Okrągłym Stole, o zmianie sprzedawcy informowano Seniorów w Gdańsku, o biogazowniach we Wrocławiu - Urząd Regulacji Energetyki kontynuuje działania na rzecz odbiorców energii.

 • URE na Uniwersytecie Gdańskim, 19 maja 2010
  URE na Uniwersytecie Gdańskim, 19 maja 2010
 • URE na Uniwersytecie Gdańskim, 19 maja 2010
  URE na Uniwersytecie Gdańskim, 19 maja 2010
 • Eksperci URE na konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010
  Eksperci URE na konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010
 • Eksperci URE na konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010
  Eksperci URE na konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010
 • Eksperci URE na konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010
  Eksperci URE na konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010
 • Goście konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010
  Goście konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”, Wrocław - 11 maja 2010

Senior mądrze gospodaruje energią

W dniu 19 maja eksperci Oddziału Terenowego URE w Gdańsku wzięli udział w dwóch otwartych debatach pt. „Gdański Senior mądrze gospodaruje energią elektryczną, gazem i wodą”, przeprowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. W debatach, oprócz słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczyli również zaproszeni przez nich Seniorzy miasta Gdańska.

Podczas debat w prezentacji zatytułowanej „Efektywne zużycie energii - rozsądne antidotum na rosnące ceny energii elektrycznej” eksperci URE zwrócili uwagę na zagadnienia związane z obszarem odbiorcy wrażliwego i ubóstwa energetycznego oraz wskazali na rosnące zaangażowanie sektora przedsiębiorstw energetycznych w strategie związane z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu. W dyskusji nacisk położono na czynniki, które mają wpływ na zużycie energii elektrycznej, a tym samym na ponoszone przez odbiorców opłaty. Uczestnicy debaty dowiedzieli się również jak kontrolować zużycie i jak prawidłowo, a przede wszystkim racjonalnie, korzystać z urządzeń, aby ich eksploatacja nie powodowała zwiększonego zużycia energii elektrycznej.

Okrągły Stół w Gdyni
Co prawda nie na dworze Króla Artura (Dworze Artusa) w Gdańsku, ale w Gdyni, więc blisko królewskiego miejsca przy Długim Targu 44, odbyło się pierwsze spotkanie energetycznego okrągłego stołu - inicjatywy partnerstwa - „Sustainable Round Table” (SRT) zorganizowanej przez Det Norske Veritas Poland. To m.in. działania Prezesa URE w obszarze promowania społecznej odpowiedzialności biznesu energetycznego zainspirowały organizatorów powołania Zespołu Roboczego SRT.

Działania promujące społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych zostały zainicjowane przez Prezesa URE już w 2007 roku. Prezes URE, jako jedyny organ administracji rządowej, rozpoczął prace nad koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu elektroenergetycznego oraz wspieraniem odbiorcy wrażliwego społecznie i standardami efektywności energetycznej. To z inicjatywy Prezesa URE już po raz drugi przeprowadzono jedyne w Polsce kompleksowe badanie ankietowe wśród spółek energetycznych, obejmujące problematykę CSR oraz zagadnienia związane z grupą odbiorców wrażliwych.

Na spotkaniu w dniu 7 maja, propagowano inicjatywę partnerstwa „Sustainable Round Table” (SRT). Celem prac Zespołu SRT będzie przede wszystkim wymiana informacji o celach i wyzwaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw z regionu Pomorza w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, wzmacnianie efektu synergii w partnerstwie publiczno-prawnym, w tym budowanie zaufania społecznego w oparciu o dobre praktyki.

W trakcie spotkania głos zabrali m.in. wiceprezydent miasta Gdyni, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorstw, instytucji, świata nauki i gospodarzy spotkania - DNV Polska. Prezesa URE reprezentowała Mirosława Szatybełko - Połom, dyrektor Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku.

Ramię w ramię z samorządami

Przykładem dobrej współpracy z samorządami i działań Regulatora na rzecz propagowania świadomości energetycznej jest udział eksperta URE w seminarium „Energetyka - podstawa rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Seminarium zainicjowało cykl szkoleń o tematyce efektywności energetycznej.

Uczestnicy spotkania przyznali, że właśnie energetyka jest impulsem rozwoju gospodarczego całego województwa pomorskiego, a sam rozwój energetyki traktowany jest niezwykle priorytetowo. Podczas seminarium omówiono program rozwoju elektroenergetyki w regionie pomorskim, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Naukowcy lokalnych uczelni przedstawili nowoczesne technologie mikrokogeneracji w energetyce. W debacie przypomniano, że zaledwie 30 % energii elektrycznej pochodzi ze źródeł zlokalizowanych w województwie pomorskim. Wskazano na bardzo zły stan techniczny sieci elektroenergetycznych. Seminarium było także okazją do dyskusji o konieczności poprawy efektywności energetycznej w jednostkach sektora publicznego, w tym o idei inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz o planach inwestycyjnych, które zamierzają przeprowadzić również koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne z regionu.

Energia drzemiąca w roślinach

Z inicjatywy „Dziennika Gazety Prawnej”, w dniu 11 maja we wrocławskim Art Hotelu odbyła się konferencja „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”.

W konferencji wzięli udział eksperci z Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu: Sławomir Siejko i Mirosław Kaczmarek.

Eksperci URE przedstawili prezentację zatytułowaną „Problemy z przyłączeniem biogazowni do sieci energetycznych. Jakie zasady i warunki musi spełniać inwestor?” oraz uczestniczyli w panelu dyskusyjnym „Biogazownie potrzebne, ale czy dobrze postrzegane?”. Prezentację przyjęto z dużym zainteresowaniem, eksperci URE odpowiadali też na pytania uczestników.

***

W marcu 2010 eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzili warsztaty edukacyjne w Łodzi i w Lublinie. W kwietniu 2010 - w Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie. W maju - w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu i Zakopanem. W latach 2008 - 2009, URE zorganizował ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych propagujących zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, ochroną odbiorców wrażliwych oraz prawami konsumentów. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE, zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.05.2010
Tagi: