Up
 
 

To dobry kraj dla smart meteringu. O inteligentnych sieciach w Warszawie.

- Witamy w Polsce, kraju gotowym do inwestycji w inteligentne sieci energetyczne - Prezes URE, dr Mariusz Swora przywitał uczestników międzynarodowej konferencji „Smart Metering Central & Eastern Europe 2010”.

Ponad 200 gości z całego świata przyjechało do Warszawy na dwudniową (23 - 24 czerwca 2010) konferencję poświęconą inteligentnemu opomiarowaniu (smart metering) zorganizowaną przez portal Metering.com. i holenderską firmę Synergy.
Partnerem Wydarzenia jest Urząd Regulacji Energetyki.

Prezes URE rozpoczął konferencję i moderował pierwszą część spotkania, poświęconą przede wszystkim tematyce wdrożenia inteligentnych technologii w energetyce, widzianej z perspektywy regulatora rynku energii.

Smart choice, smart country...

Te słowa Prezesa URE podkreśliły konieczność przeprowadzenia w Polsce zaawansowanego projektu budowy inteligentnych sieci i przeprowadzenia inwestycji w inteligentne technologie energetyczne. Prezes URE podziękował organizatorom za zorganizowanie tej ważnej dla Europy Środkowej i Wschodniej konferencji właśnie w Warszawie.
- Problematyka inteligentnych sieci znajduje się obecnie w centrum polityki regulacyjnej i jest jednocześnie sprzyjający polityczno - gospodarczy klimat dla tego typu inwestycji. Polska to rynek 15 milionów odbiorców, który jest - ze względu na rozwiniętą bazę gospodarczą i naukową - dobrą „bazą” do prowadzenia inwestycji w innych państwach regionu. Nie interesuje nas wyłącznie kupowanie rozwiązań składających się na smart grid, ale również rozwój innowacyjnych technologii w Polsce - stwierdził dr Swora.

Bezpieczeństwo energetyczne - specjalność polskiej prezydencji

W swoim wystąpieniu Prezes URE nakreślił elementy składające się na politykę polskiego regulatora w zakresie promowania „smart gridu”, zwracając uwagę na zainteresowanie wielu środowisk tą problematyką.
- Skupiliśmy wokół projektu środowiska sektora nowoczesnych technologii, część energetyki, organizacje branżowe i konsumenckie, ośrodki naukowe, pora jednak, aby ta współpraca zaczęła przynosić konkrety - powiedział również szef URE.

Prezes URE wspomniał o rodzących się projektach konkretyzacji współpracy nauki, energetyki i przemysłu IT na bazie rozwoju systemów inteligentnych sieci. Odnosząc się do polityki europejskiej, dr Mariusz Swora podkreślił niepewność wynikającą z braku szczegółowych rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej, stwierdzając jednocześnie, że: - specjalnością kuchni Polskiej Prezydencji w Unii ma być bezpieczeństwo energetyczne, a jego częścią jest niewątpliwie wdrożenie systemu inteligentnych sieci. Podejmujemy starania na rzecz włączenia inteligentnych sieci w politykę polskiej prezydencji.

Jeżeli chodzi o III pakiet energetyczny, to zakłada on konieczność przeprowadzenia studium wykonalności projektu inteligentnych sieci. Dr Mariusz Swora stwierdził, że w Polsce powstały już przynajmniej trzy poważne studia, przygotowane m.in. dla Prezesa URE i dla polskiego operatora sieci przesyłowych, a z każdego z nich wynikają korzyści dla całego rynku i dla odbiorców końcowych.

Smart grid wprowadzimy z korzyścią dla odbiorców

- Mimo oporów środowisk, które z natury rzeczy są niechętne jakimkolwiek zmianom, my ten system wprowadzimy z korzyścią dla polskiej gospodarki i odbiorców końcowych - dodał Prezes URE. Dr Mariusz Swora zaznaczył również, iż smart grid znajduje się w obszarze żywotnego zainteresowania stowarzyszenia regulatorów ERRA. Prezes URE jest wiceprzewodniczącym tego stowarzyszenia, które skupia 28 niezależnych instytucji regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Poza tym, zgodnie z publicznymi deklaracjami, rozwój systemu wsparcia finansowego dla projektów inteligentnych sieci planuje również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w chwili obecnej, co również wynika z publicznych deklaracji, trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich rozwiązań legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki.

Jesteśmy gotowi na smart rewolucję

- Zaplanowanie przyszłości smart metering w Polsce, stanowi jeden z najważniejszych celów działania Regulatora - zapewnił Prezes Mariusz Swora - Jesteśmy gotowi, mamy harmonogram działań, dobrą atmosferę polityczną oraz studium wykonalności przedsięwzięcia.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się prezentacja dr. Tomasza Kowalaka, Dyrektora Departamentu Taryf w URE - poświęcona omówieniu przygotowań Polski do rewolucji smart - ”Updates on smart metering preparation in Poland - where do we stand ?” . Zdaniem Dyrektora Kowalaka inwestycje w smart metering to lokomotywa w pociągu polskiej i światowej energetyki.

Jutro w Warszawie

Pierwszy dzień konferencji „Smart Metering CEE 2010” był dobrym przygotowaniem do jutrzejszego spotkania, konferencji - „Energia dla inteligentnych miast - smart grid lokalnie i w regionach”, przygotowanej przez URE. W największym w tym roku spotkaniu organizowanym przez regulatora w obszarze technologii smart, wezmą udział przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, świata nauki, przedsiębiorstw energetycznych.

Według opinii Prezesa URE, konferencja „Energia dla inteligentnych miast”, będzie inspiracją dla polskich samorządów m.in. poprzez prezentację przykładów efektywnego stosowania pionierskich technologii w energetyce zarówno w kraju, jak i na świecie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.06.2010
Tagi: