Up
 
 

Energia dla inteligentnych miast. Warszawa europejską stolicą smart meteringu

24 czerwca o idei „inteligentnych miast” rozmawiali w Warszawie uczestnicy międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Na ogólnopolską konferencję - „Energia dla inteligentnych miast - smart grid lokalnie i w regionach” - aby dyskutować o przyszłości zmian technologicznych w energetyce i całej gospodarce regionu, przyjechało ponad 150 przedstawicieli samorządów, środowisk naukowych, przedsiębiorstw energetycznych.

O roli samorządów i obywateli, głównych beneficjentów przemian w polskiej energetyce mówili otwierając konferencję Prezes URE dr Mariusz Swora i poseł Andrzej Czerwiński Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. energetyki.

Prezes URE podkreślał znaczenie systemów inteligentnych sieci jako istotnego elementu budowy współczesnej koncepcji miasta, które określane jest mianem inteligentnego (smart city). Koncepcja smart city dotyczy również przestrzeni miejskiej i związanej z nią infrastruktury, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
- Tradycyjna infrastruktura miejska - sieć transportu miejskiego, wodociągi, sieć ciepłownicza, elektryczna i gazownicza - połączona z nowoczesnymi systemami komunikacji elektronicznej może ułatwiać korzystanie z usług użyteczności publicznej, uczynić te usługi bardziej efektywnymi, a w konsekwencji poprawić jakość życia i zwiększyć dobrobyt wspólnot samorządowych. Taka integracja w ramach koncepcji smart city doskonale określa idea zrównoważonego rozwoju miasta. W zakresie realizacji tej idei przyjmuje się, że energia dla współczesnych aglomeracji ma być czysta, a samo miasto i jego mieszkańcy mają wykorzystywać energię w sposób efektywny. To inteligentne sieci elektroenergetyczne mają zapewnić większą efektywność energetyczną i lepszą jakość dostarczanej energii. Podkreślał znaczenie idei smart cities Prezes Swora.

Bardzo ważnym zadaniem dla naszego państwa na dziś, jest koordynacja działań ministrów właściwych do spraw gospodarki, środowiska, infrastruktury i finansów, którzy mają rozdzielone kompetencje niezbędne dla rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych - powiedział Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. energetyki Andrzej Czerwiński. Niezbędne są także odpowiednie mechanizmy wsparcia finansowego dla przedsięwzięć smart oraz uporządkowana polityka informacyjna. Ta ostatnia musi być skierowana wewnętrznie do środowisk energetycznych, jak i zewnętrznie do odbiorców energii. Początkiem dialogu na ten temat jest platforma informacyjna, uruchomiona przez PSE pod adresem www.piio.pl- dodał.

Natomiast o korzyściach dla odbiorców energii wynikających ze stopniowego wprowadzania inteligentnych sieci elektroenergetycznych do miast i regionów mówił w wystąpieniu wprowadzającym Andrzej Szortyka, Członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, współorganizatora konferencji. Jeśli rzeczywiście chcemy zmniejszyć tempo wzrostu cen energii, na które znaczny wpływ mają obciążenia związane z ochroną środowiska i polityką klimatyczną, musimy redukować zbędne koszty, począwszy od wytwarzania, poprzez transmisję i dystrybucję energii a skończywszy na odbiorcy, który musi stawać się odbiorcą w pełni świadomym i aktywnym.

Myślę globalnie, żyję lokalnie

- To od Was zależy powodzenie technologicznej rewolucji, która zmieni nasz kraj - przekonywał zaproszonych gości Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr Mariusz Swora. Prezes URE podkreślał znaczenie holistycznego myślenia o inteligentnych sieciach.

- Smart metering zmieni nasze miasta, tak jak zmienił nasze życie telefon komórkowy czy komputer osobisty. Transport miejski, oświetlenie ulic, zdecydowana poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim świadomi obywatele - odbiorcy energii, którzy wiedzą za co płacą - to wszystko mieści w obserwowanych już dziś efektach programów smart realizowanych m.in. w Holandii, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Tej rewolucji nie można planować tylko odgórnie. To polska lokalna powinna zdecydować, kiedy i w jaki sposób rozpocząć budowanie smart domów, połączonych w smart miasta, a potem w inteligentne regiony.

Nie będzie niczego. Bez smart meteringu

Według opinii Prezesa URE wdrożenie systemu inteligentnych sieci określi nowe standardy rozwoju transportu elektrycznego, racjonalnego zarządzania energią w budynkach, większą łatwość przyłączania odnawialnych źródeł energii. Co ważne, może również zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii gospodarstwom domowym i przemysłowi. Uzasadnienie dla wprowadzenia takiego systemu jest więc wielowymiarowe. Z punktu widzenia zarządzania miastami inteligentne sieci mogą zapewnić nie tylko polepszenie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, ale również bardzo wymierne oszczędności w budżetach samorządowych, wynikające z poprawy efektywności energetycznej.

To działa ! ... w Amsterdamie

Na zaproszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyleciał do Warszawy Ger Baron szef projektów IT w holenderskiej firmie Amsterdam Innovatie Motor. Ger Baron opowiadał o rewolucji smart „językiem korzyści”, mówiąc przede wszystkim o konieczności prowadzenia dialogu społecznego. Prezentacja „Amsterdam - przykład inteligentnego miasta” pokazywała ulice, domy, statki, autobusy, wszystkie obszary miasta gdzie realizowane są projekty pilotażowe smart.

- Rozmowa i współpraca zawsze poprzedza wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych. - przekonywał Ger Baron. - My nie narzucamy niczego z góry, to odbiorcy energii, pasażerowie autobusów, obywatele - decydują o powodzeniu naszych projektów pilotażowych. Ludzie muszą być świadomi do czego służy inteligentne opomiarowanie i co z tego będą mieli. - mówił m.in. Ger Baron. Koncepcja smart city zupełnie zmieniła zarządzanie przestrzenią publiczną w wielu obszarach naszego miasta.

Drugim, obok edukacji, elementem powodzenia realizacji idei smart w miastach jest współpraca i umiejętność korzystania z różnorodnych, przejrzystych źródeł finansowania. Bez dobrych, codziennych relacji samorządów, biznesu i nauki nie może być mowy o realizacji tego typu projektów na większą skalę. Najpierw wizja, potem mapa drogowa, na końcu inwestycje, przekonywał ekspert z Amsterdamu.

- Biznes musi wiedzieć jakie będą działania rządu i samorządu. Biznes nie byłby smart, gdyby chciał rozwijać inwestycje bez mapy drogowej - dodał Ger Baron.

Z każdego projektu pilotażowego realizowanego w Amsterdamie obywatele - odbiorcy energii mają konkretne korzyści, i wiedzą o tym długo przed ich rozpoczęciem. Bo to obywatele miasta są najważniejszymi zdaniem holenderskiego eksperta, aktorami na smart scenie w pierwszym w Europie inteligentnym mieście.

- Ludzie muszą wiedzieć o co chodzi. Mówcie o smart city jak najwięcej, ale mówcie do swoich obywateli, „językiem korzyści”, nie tylko technologii - przekonywał Ger Baron. To tak jakby w latach 70. opowiadać o rewolucji jaką dokonają w naszym życiu pecety z perspektywy szczegółów konstrukcyjnych procesora i systemu operacyjnego. Czy biznes to kupi ? Już kupił. Czy odbiorcy energii to kupią? Kupią, jeżeli będziecie mówić do nich o zmianach, o życiu.

Bielsko Biała jak Amsterdam

Samorządowcy wiedzą „o co chodzi” i już dziś tworzą smart koalicję. Ponad 2 i pół miliona rocznie oszczędności przynosi monitorowanie systemów energetyki cieplnej w Bielsku Białej.

O „Elementach smart city w Polsce - Bielsko - Biała. Przykład wdrażania” mówił Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielsko - Białej. 180 tysięczne miasto na południu Polski jest jednym z polskich smart liderów. Ponad 38% procent budżetu przeznacza na inwestycje. Miejskie Biuro Zarządzania Energią powstało już w 1997 roku.

Będzie jak było ? Nie będzie.

O nieuchronności zmian w zastosowaniu technologii smart opowiadał - Dyrektor Departamentu Taryf w URE, dr Tomasz Kowalak.
- Na horyzoncie pojawia się potencjał technologiczny, który trudno sobie obecnie wyobrazić. - mówił m.in. dyrektor Kowalak. Była to już druga w ciągu dwóch ostatnich dni prezentacja eksperta URE dotycząca inteligentnych technologii - „Smart community - wykorzystanie potencjału smart grids przez gminę” prezentowała gminę m.in. jako aktywnego odbiorcę i planistę rozwoju infrastruktury.

Z kolei prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), przedstawił „Smart city - nowy element lokalnej polityki energetycznej”, Jan Kowalczyk (PSE Operator) w prezentacji „Smart Region w Polsce: od czego zacząć” mówił o harmonogramie działań, a Andrzej Bogun, członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - zaprezentował „Usługi przechowywania i przetwarzania danych dla rozwiązań smart grid i smart city”.

Prezes URE, dr Mariusz Swora, poprowadził panel dyskusyjny z udziałem Gera Barona, posła Andrzeja Czerwińskiego, dr Filipa Elżanowskiego, dr Wojciecha Myśleckiego, Grzegorza Romana Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Włodzimierza Pomiernego przedstawiciela Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Relację z dyskusji ekspertów rynku energetycznego zamieścimy na portalu ure.gov.pl na początku tygodnia.

Konferencja „Energia dla inteligentnych miast” to najważniejsze w tym roku spotkanie dotyczące technologii smart zorganizowane przez administrację publiczną. Równolegle w Warszawie trwała międzynarodowa konferencja „Smart Metering Central & Eastern Europe 2010” przygotowana przez holenderską firmę Synergy i zasłużony dla promocji nowych rozwiązań technologicznych dla energetyki - portal Metering.com. Prezes URE był moderatorem pierwszego dnia spotkania, a uczestnicy obu smart konferencji spotkali się na wspólnej sesji rozmawiając o przyszłości inteligentnych technologii w Europie Środkowo - Wschodniej.

Prezes URE, dr Mariusz Maciej Swora dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania, szczególne podziękowania składając partnerom konferencji: Sejmowi RP, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Agencji Rozwoju Przemysłu, oraz portalowi Metering.com.
Partnerami medialnymi Wydarzenia byli telewizja TVN CNBC, Wspólnota, Energia Elektryczna, Instal, Computerworld, Polish Market.

 • dr Mariusz Swora Prezes URE
  dr Mariusz Swora Prezes URE
 • dr M. Swora i A. Czerwiński
  dr M. Swora i A. Czerwiński
 • dr Mariusz Swora Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  dr Mariusz Swora Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Andrzej Czerwiński Przewodniczący sejmowej podkomisji
  Andrzej Czerwiński Przewodniczący sejmowej podkomisji
 • Andrzej Bogun Członek Zarządu PWPW
  Andrzej Bogun Członek Zarządu PWPW
 • Jan Kowalczyk - PSE Operator
  Jan Kowalczyk - PSE Operator
 • przy mikrofonie dr Wojciech Myślecki ekspert
  przy mikrofonie dr Wojciech Myślecki ekspert
 • Ger Baron
  Ger Baron
 • Goście konferencji
  Goście konferencji
 • Członkowie panelu
  Członkowie panelu
 • przy mikrofonie Grzegorz Roman
  przy mikrofonie Grzegorz Roman
 • przy mównicy Andrzej Szortyka Członek Zarządu ARP
  przy mównicy Andrzej Szortyka Członek Zarządu ARP
 • przy mównicy prof. Tadeusz Skoczkowski Prezes KAPE
  przy mównicy prof. Tadeusz Skoczkowski Prezes KAPE
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Zbigniew Michniowski Zastępca Prezydenta Bielska - Białej
  Zbigniew Michniowski Zastępca Prezydenta Bielska - Białej
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.06.2010
Tagi: