Up
 
 

Bezpieczniej z prądem. Program edukacyjny pod patronatem Prezesa URE

Zakończyła się szósta edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem”, organizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energii, dr Mariusza Swory.

22 czerwca 2010 roku do siedziby PSE Operatora SA w Konstancinie - Jeziornie przyjechało ponad 200 zaproszonych gości: laureatów, nauczycieli, opiekunów oraz przedstawicieli organizatorów i patronów honorowych.

Laureatom i Organizatorom gratulował Marek Woszczyk, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Program edukacyjny „Bezpieczniej z prądem” zainicjowało Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w 2002 roku. Dotychczas w programie wzięło udział około 80 tys. uczestników ze szkół w całej Polsce. Celem akcji jest podnoszenie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

Obrazy, teksty, fotografie

W ramach każdej edycji kampanii w szkołach podstawowych i gimnazjach, na terenie działania spółek energetycznych, które biorą udział w programie, odbywają się pokazy filmów edukacyjnych („Bezpieczniej z prądem” i „Niebezpieczne zabawy”) i prelekcje na temat bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

Od stycznia do kwietnia 2010 roku organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież do następujących ogólnopolskich konkursów:

  • Konkurs plastyczny dla kl. 1-3 pt. „Wizyta w Krainie Przyjaznej Energii
  • Konkurs literacki dla kl. 4-6. „Moja przygoda w świecie energii przyszłości”
  • Konkurs fotograficzny dla gimnazjów pt. „Energia wokół nas”.

Wśród nadesłanych prac dominowały oryginalne refleksje na temat bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej oraz propagowania zachowań sprzyjających ochronie środowiska.

Konkursy przebiegały w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Nagrody rzeczowe (m.in. telewizory, aparaty fotograficzne) otrzymali laureaci konkursów oraz szkoły, do których uczęszczają zwycięzcy. Nagrody wręczali wspólnie Ryszard Pacławski, wiceprezes PSE Operator oraz Andrzej Pazda, Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które jest koordynatorem programu. Uroczystą galę poprowadził Marcin Prokop, a spotkanie ubarwiły pokazy edukacyjne oraz występ zespołu „Afromental”.

Spośród prac uczniów ze szkół podstawowych (klas I-III) nadesłanych na konkurs plastyczny „Wizyta w Krainie Przyjaznej Energii” komisja konkursowa przyznała:
I miejsce - Julii Góreckiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku.

Za najlepszą spośród nadesłanych na konkurs fotograficzny prac uczniów ze szkół gimnazjalnych „Energia elektryczna wokół nas” jury uznało pracę Aleksandra Czekaja, z Zespołu Szkół nr 43 w Warszawie.

Wśród prac uczniów ze szkół podstawowych (klas IV-VI) nadesłanych na konkurs literacki „Moja przygoda w świecie energii przyszłości” komisja przyznała I miejsce Aleksandrze Tladze z ZSP Janowice.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dziękuje Organizatorom za wytrwałe propagowanie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej, serdeczne gratulacje adresując do laureatów tegorocznej edycji programu - „Bezpieczniej z prądem”.

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.06.2010
Tagi: