Up
 
 

Polska polityka energetyczna. Nowa książka w „Bibliotece Regulatora” URE

Tym razem w serii wydawniczej Urzędu Regulacji Energetyki publikujemy „energetyczny niezbędnik” o mechanizmach kształtujących polską politykę energetyczną.

Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro

Książka „Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro”, zainteresuje wszystkich, którzy chcą poznać „energetyczną kuchnię” - tworzenia prawa, rzeczywistej funkcji i możliwości działania regulatora rynku energetycznego, roli samorządów, wartości rzetelnej informacji w propagowaniu nowych technologii energetycznych.

Teksty zamieszczone w publikacji pochodzą z konferencji naukowej pt. „Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro”. Konferencja odbyła się w marcu 2010 roku w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat naukowy nad konferencją sprawowała profesor dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł. Organizatorem wydarzenia była Sekcja Prawa Publicznego Gospodarczego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Konferencja ta odbywała się pod honorowym patronatem Prezesa URE, dr Mariusza Swory.

OZE - różne rozwiązania, wspólny cel

Nową publikację „Biblioteki Regulatora” otwiera artykuł dr Zdzisława Murasa - „Polityka UE i Polski w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii - różne rozwiązania, wspólny cel”. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE omawia główne założenia polityki energetycznej UE zwracając uwagę na szczególne zainteresowanie polityczne, prawne i ekonomiczne Unii Europejskiej jak i poszczególnych państw członkowskich problematyką dotyczącą źródeł odnawialnych, a właściwie w wymiarze szerszym - ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Zdaniem dr. Murasa państwa Unii Europejskiej postawiły sobie jako cel uzyskanie pozycji lidera światowych przemian w dziedzinie ochrony środowiska i ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji.

Prawo i energetyka

W kolejnym artykule z nowej książki „Biblioteki Regulatora” URE znajdziemy tekst dr. Filipa Elżanowskiego. Ekspert rynku energetycznego, stale współpracujący z Urzędem Regulacji Energetyki, był uczestnikiem konferencji URE „Energia dla inteligentnych miast”, organizowanej przez Prezesa URE oraz panelu dyskusyjnego - prowadzonego przez dr Mariusza Sworę.

Dr Filip Elżanowski zastanawia się nad „Prawnymi metodami realizacji polityki energetycznej”. Zdaniem autora w rozważaniach tych należy przyjąć założenie badawcze, iż jedyną skuteczną prawną metodą realizacji polityki administracyjnej, w tym energetycznej, jest ograniczenie wolności gospodarczej przy założeniu, iż nie następuje ono z naruszeniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Analiza wyżej wymienionych zagadnień jest skutkiem obserwacji praktyki funkcjonowania i tworzenia porządku prawnego w Polsce i Unii Europejskiej (UE).

Atomowa Polska

W książce wydanej staraniem Urzędu Regulacji Energetyki znajdziemy wiele interesujących artykułów, w tym dotyczący bezpośrednio regulatora - „Obowiązki interpretacyjne Prezesa URE” autorstwa dr. Mirosława Pawełczyka z Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Warto zwrócić uwagę na artykuły konstytuujące rozmowę o polityce energetycznej Polski - „Tworzenie polskiej polityki energetycznej” - Wojciecha Ciszewskiego, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego; „Mechanizm ekonomiczny w kształtowaniu polskiej polityki energetycznej” - Jacka Kołacza, doktoranta na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stałym czytelnikom portalu ure.gov.pl nie trzeba będzie szczególnie polecać artykułu „Smart Metering” - Bartłomieja Wojtyniaka. Tekst studenta UJ, tłumaczy ab ovo czym jest inteligentne opomiarowanie i jakie znaczenie będzie miało wdrożenie smart meteringu dla polskiej energetyki. Z kolei studentka UJ Ilona Przybojewska (tekst - „Energetyka jądrowa w polskiej polityce energetycznej”), napisała m.in. o roli rzetelnej informacji w przezwyciężaniu społecznych lęków przed budową energetyki jądrowej w naszym kraju.

Zapraszamy do lektury całego tekstu najnowszej publikacji „Biblioteki Regulatora” dostępnej na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 12.07.2010
Tagi: