Up
 
 

URE w regionach. Od biogazowi do wykluczenia społecznego.

URE nie zwalnia tempa w sezonie ogórkowym. Trwa kampania edukacyjna „Masz wybór”, eksperci URE organizują szkolenia i konferencje dla odbiorców energii.

 • Eksperci URE na konferencji - „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”.
  Eksperci URE na konferencji - „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”.
 • Eksperci URE na konferencji - „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”.
  Eksperci URE na konferencji - „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”.
 • Ekspert URE - Bogdan Prejzner
  Ekspert URE - Bogdan Prejzner
 • Goście konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”
  Goście konferencji „Energia drzemiąca w roślinach - Czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”

O biogazowniach w Gdańsku

Jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się rodzajów OZE są biogazownie. W Polsce w tej chwili są 133 takie jednostki. W sumie mają one 70,888 MW mocy zainstalowanej. Właśnie biogazownie stanowią główny temat cyklu konferencji organizowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” pod wspólnym tytułem - „Energia drzemiąca w roślinach - czyli perspektywy rozwoju bioenergetyki w Polsce”.

17 czerwca 2010 roku eksperci URE z Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku wzięli udział w konferencji poświęconej biogazowniom. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z rozwojem bioenergetyki w Polsce. Eksperci URE przedstawili tematy dotyczące nowych regulacji prawnych związanych z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni. W szczególności omówiono procedurę przyłączania do sieci elektroenergetycznej, wyjaśniono zmiany jakie nastąpiły po wejściu w życie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, oraz wskazano na kompetencje Prezesa URE w przypadku odmowy przyłączenia - czyli na główny problem inwestorów.

URE walczy z wykluczeniem społecznym

W związku z ustanowieniem przez Parlament i Radę UE roku 2010 - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Południowy Oddział Terenowy URE z siedzibą w Katowicach nawiązał współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz samorządami terytorialnymi. Jednym z efektów działań URE były warsztaty pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, przeprowadzone dniu 23 czerwca 2010 roku. Eksperci URE odpowiadali na najbardziej istotne pytania odbiorów energii - podopiecznych chorzowskiego MOPS-u. Tajemnice poprawnej interpretacji rachunków za energię elektryczną, gaz oraz ciepło wyjaśniał Piotr Furdzik. O efektywności energetycznej oraz oszczędzaniu paliw i energii informowała w swojej prezentacji Jolanta Skrago, natomiast Damian Trzeciak przygotował prezentację dotyczącą odbiorcy wrażliwego społecznie.

Na spotkaniu szczegółowo omówiono „konstrukcję” rachunku za energię elektryczną, paliwo gazowe oraz ciepło, wyjaśniając znaczenie poszczególnych elementów.

Oszczędniej nie znaczy gorzej

Eksperci URE wskazali, że współczesne podejście do efektywności energetycznej oraz związanego z nią oszczędzania energii i paliw gazowych nie wiąże się z pogorszeniem komfortu życia. Wręcz przeciwnie, rozsądne korzystanie z dobrodziejstw nauki i techniki pozwala na poprawę warunków bytowych. Uczestnicy warsztatów zauważyli, że nieekonomiczne działania przyczyniają się do wzrostu konsumpcji gazu i energii. Podkreślono również, że wiedza i zrozumienie specyfikacji technicznej urządzeń energetycznych (zawartych m.in. w etykietach energetycznych) pozwala na taki dobór tych urządzeń w gospodarstwie domowym, który sprzyjać będzie oszczędzaniu nie tylko gazu i energii, ale też ciepłej wody użytkowej. Na spotkaniu rozmawiano również o niezbędnych formach ochrony odbiorców wrażliwych społecznie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.07.2010
Tagi: