Up
 
 

Zmiany, zmiany, zmiany...sprzedawców energii w grupach taryfowych A, B, C.

O 210 % zwiększyła się liczba odbiorców „przemysłowych”, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej.

210 % normy

Ilu odbiorców zmieniło sprzedawcę prądu przed rozpoczęciem kampanii URE „Masz wybór”? Z informacji przygotowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że największe zmiany nastąpiły w grupach taryfowych A, B i C, w których liczba odbiorców korzystających z usług nowego sprzedawcy energii elektrycznej od stycznia do czerwca 2010 roku zwiększyła się o 210 % - to jest o 3232 odbiorców. W grupie gospodarstw domowych (tzw. grupa G), w tym samym okresie liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę nie uległa znaczącej zmianie - zwiększyła się jedynie o 9,5 %. W końcu ubiegłego roku liczba odbiorców w tzw. grupie taryfowej G, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy wyniosła 1 062, natomiast na koniec czerwca 2010 - 1 163. Ogółem na koniec 2009 było 2 599 odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii, a dzień przed rozpoczęciem kampanii URE - 5 932.

Na Wschodzie bez zmian?

W 2009 roku najwięcej odbiorców korzystających z zasady TPA (Third Party Access), - której wprowadzenie umożliwiło zmianę sprzedawcy - znajdowało się na terenie działania PGE Dystrybucji Białystok - 604, na drugim miejscu była Energia Pro - 527, na trzecim ENION SA - 424. Po sześciu miesiącach czołówka zmieniła się nieznacznie. Najwięcej odbiorców TPA znajdowało się na terenie działania Energii Pro - 1253 odbiorców TPA, na terenie ENION SA - 928 odbiorców TPA, na trzecim miejscu pod względem liczby odbiorców TPA znalazła się PGE Dystrybucja Zamość - tu zmiana z 13 miejsca w 2009 roku. Liczba odbiorców TPA na terenie południowo wschodniego OSD zwiększyła się z 32 do 719, tj. ponad 445 %.

 

Ile energii zakupili odbiorcy TPA? W sześciu pierwszych miesiącach 2010 roku - 9 779 464 MWh. Najwięcej energii dostarczył odbiorcom TPA - Vattenfall Distribution Poland SA. - 2 188 620 MWh, ENION SA - 2 082 226 MWh, na trzecim miejscu „mocy” była ENERGA - Operator SA - z 1 189 212 MWh, tuż za nią EnergiaPro SA - 1 172 224 MWh oraz ENEA Operator Sp. z o.o. - 1 152 028 MWh.

Informacje dotyczące zmian sprzedawców, jakich dokonali odbiorcy na terenie poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych znajdą Państwo w poniższej tabeli.

 

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
2009 I-VI 2010 2009 I-VI 2010
1. PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 604 670 44 717 101 747
2. PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. 35 81 51 075 91 740
3. ENION SA 424 928 2 723 188 2 082 226
4. Vattenfall Distribution Poland SA 196 365 3 483 848 2 188 620
5. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 32 105 201 458 298 950
6. EnergiaPro SA 527 1253 1 711 749 1 172 224
7. PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. 34 106 37 235 140 270
8. ENERGA-Operator SA 227 609 1 833 747 1 189 212
9. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. 32 719 173 139 110 966
10. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 42 92 423 153 283 966
11. ENEA Operator Sp. z o.o. 239 451 509 733 1 152 028
12. PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. 36 95 353 865 356 448
13. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 94 268 14 819 349 834
14. PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. 73 172 286 852 250 430
15. PKP Energetyka S.A. 4 18 657 10 803
Razem: 2 599 5 932 11 849 237 9 779 464
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.07.2010