Up
 
 

URE w regionach. Barwy kampanii w Maciejewie, rozwój energetyki we Wrocławiu

O strategii rozwoju energetyki, zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, taryfach dla przedsiębiorstw ciepłowniczych - eksperci URE rozmawiają z odbiorcami energii.

 • Ekspert URE, Anna Bródka na konferencji w Maciejewie
  Ekspert URE, Anna Bródka na konferencji w Maciejewie
 • Ekspert URE, Robert Niewadzik na konferencji w Maciejewie
  Ekspert URE, Robert Niewadzik na konferencji w Maciejewie
 • Eksperci URE (siedzą od prawej) - Bogdan Kasprzyk i Dorota Balińska z Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego URE podczas panelu we Wrocławiu
  Eksperci URE (siedzą od prawej) - Bogdan Kasprzyk i Dorota Balińska z Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego URE podczas panelu we Wrocławiu
 • Uczestnicy spotkania ekspertów projektu - Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi.
  Uczestnicy spotkania ekspertów projektu - Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi.
 • Ekspert URE, Dorota Balińska
  Ekspert URE, Dorota Balińska
 • Eksperci URE - Dorota Balińska i Bogdan Kasprzyk
  Eksperci URE - Dorota Balińska i Bogdan Kasprzyk

W całym kraju trwają działania edukacyjne URE adresowane do odbiorców energii.

Eksperci URE z Północno Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Szczecinie wzięli udział w seminarium poświęconym funkcjonowaniu przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Ciepło w zwierciadle cyfr
W dniu 5 lipca 2010 roku w Maciejewie k/Maszewa (woj. zachodniopomorskie) odbyło się seminarium dotyczące aktualnych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

W trakcie seminarium eksperci URE przedstawili informacje na temat sporządzania i zatwierdzania taryf dla ciepła. Anna Bródka przedstawiła prezentację dotyczącą statystyki ciepłowniczej  w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w 2009 r. według danych dla kraju oraz w I półroczu 2010 r. oraz według danych Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Szczecinie dla województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Barwy kampanii w Maciejewie
Ekspert URE - Robert Niewadzik - informował o procedurach zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. To ważne prawo odbiorców energii dotyczy również sektora ciepłowniczego i może przyczynić się do obniżenia ponoszonych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze kosztów zakupu energii, a tym samym do obniżenia kosztów stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło. Prezentacja eksperta URE nawiązywała do przygotowanej przez Urząd Regulacji Energetyki kampanii informacyjnej adresowanej do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, której hasłem jest informacja - „Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz”. Uczestników spotkania poinformowano o uruchomieniu specjalnej strony internetowej www.maszwybor.ure.gov.pl - oraz przedstawiono elementy kampanii. W najbliższym czasie w całej Polsce pojawią się plakaty i ulotki, spoty radiowe oraz warsztaty edukacyjne adresowane do odbiorców tzw. III Wieku. W ramach kampanii w wielu miastach kraju od 16 lipca do 31 lipca widać było billboardy URE z hasłem „Prąd to też towar”, efekt pierwszego „billboardowego” etapu kampanii informacyjnej.
Na seminarium w Maciejewie przedstawiono także doświadczenia związane z procesem taryfowania oraz bieżące problemy funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych. W spotkaniu wziął udział dyrektor Północno Zachodniego Oddziału Terenowego URE Witold Kępa.

Strategia rozwoju energetyki
Na terenie Dolnego Śląska Politechnika Wrocławska realizuje projekt pt. Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi.
Głównym celem projektu jest wskazanie kierunków rozwoju energetyki (w podziale na sektory: energia elektryczna, ciepło, gaz, odnawialne źródła energii) oraz prac B+R (Badania i Rozwój) na rzecz energetyki i możliwości ich wdrożenia w regionie. Rezultatem projektu będzie opracowanie strategii rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku przy uwzględnieniu innowacyjnych technologii stosowanych w energetyce. Strategia będzie wykonana w oparciu o metodę foresightową Delphi w kontekście strategii rozwoju innych regionów Europy.

W dniach 10, 17 oraz 24 czerwca 2010 r. we Wrocławiu odbyły się spotkania ekspertów biorących udział w projekcie. W panelach uczestniczyli eksperci URE z Południowo Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą we Wrocławiu. W panelu o Problemach drobnego odbiorcy energii informowała ekspert URE Jadwiga Molińska, Natomiast w panelu dotyczącym aspektów ekonomicznych oraz określenia kluczowych technologii, które powinny zostać uwzględnione w strategii energetyki Dolnego Śląska udział wzięli przedstawiciele URE - Dorota Balińska i Bogdan Kasprzyk. Mówiono m.in. na temat funkcjonowania i perspektyw rozwoju rynku ciepła, problemów i zagrożeń w zakresie rynku ciepła oraz możliwości ich rozwiązywania.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: http://energia.pwr.wroc.pl.

***

W całym kraju trwają działania edukacyjne URE adresowane do odbiorców energii. W maju i czerwcu 2010 roku eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzili warsztaty edukacyjne m.in. w Łodzi i w Lublinie, Katowicach, Szczecinie, Zawierciu, Zamościu, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu. W latach 2008 2009, URE zorganizował ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych propagujących zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, ochroną odbiorców wrażliwych oraz prawami konsumentów. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE, zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 04.08.2010
Tagi: