Up
 
 

Prezes URE w mieleckiej strefie sukcesu

dr Mariusz Swora przedstawił działania regulatora na rzecz nowych technologii w energetyce podczas 15 - lecia pierwszej polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Źródło: www.hej.mielec.pl
  Źródło: www.hej.mielec.pl
 • Źródło: www.hej.mielec.pl
  Źródło: www.hej.mielec.pl
 • Źródło: www.hej.mielec.pl
  Źródło: www.hej.mielec.pl
 • Źródło: www.hej.mielec.pl
  Źródło: www.hej.mielec.pl
 • Źródło: www.hej.mielec.pl
  Źródło: www.hej.mielec.pl

20 września 2010 roku z okazji 15-lecia SSE, w samorządowym centrum kultury w Mielcu, spotkali się autorzy sukcesu strefy, przedsiębiorcy, naukowcy, prezydenci miast, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej.

Podczas spotkania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podkreślił innowacyjny charakter SSE w Mielcu. Według szefa URE właśnie w Mielcu, mogą być zlokalizowane kluczowe dla polskiej energetyki innowacyjne ośrodki badań i rozwoju, miejsca spotkania biznesu, nauki i polskiego przemysłu energetycznego.

Wiele wskazuje, że w obliczu braku inwestycji w nowe moce, postępującej monopolizacji sektora energii elektrycznej i wzrastających cen, odbiorcy przemysłowi będą musieli sami zadbać o bezpieczeństwo dostaw energii. Specjalne strefy ekonomiczne mogą okazać się skutecznym inkubatorem projektów smartgridowych w wymiarze regionalnym, łącząc lokalne źródła energii z inteligentnym opomiarowaniem - powiedział m.in. dr Mariusz Swora.

Dla tworzenia nowych miejsc pracy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego, stąd też warto wspierać tworzenie lokalnych systemów smart grid łącząc wysiłki samorządów, lokalnego przemysłu, przedsiębiorstw energetycznych i sektora nowoczesnych technologii - stwierdził Prezes Swora - Inicjatywy takie jak mielecka oraz tworzenie konsorcjów naukowych, co zapowiada choćby Politechnika Wrocławska, to krok w stronę innowacyjnej gospodarki i zapewnienia jej konkurencyjności - dodał.

Prezes URE przypomniał, że eksperci urzędu uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach podczas których dyskutowana jest przyszłość polskiej energetyki. Miejscem rozmowy o modernizacji sektora są nie tylko konferencje, panele i sympozja organizowane z inicjatywy Prezesa URE, lecz konkretne działania na rzecz nowych technologii: od opracowania studium wykonalności wdrożenia systemów smart metering do polskiego systemu elektroenergetycznego z grudnia 2008 roku przez budowanie koalicji na rzecz zmian technologicznych, po codzienny dialog z partnerami społecznymi, korporacjami samorządowymi, korporacjami przemysłu energetycznego, stowarzyszeniami odbiorców energii.

Parki w Strefach i Odbiorcy wrażliwi technicznie

W przygotowanym z inicjatywy i przy wsparciu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki I Krajowym raporcie benchmarkingowym nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, wyraźnie wskazano na możliwość tworzenia instrumentów stymulujących poprawę jakości dostaw energii elektrycznej i lokalizacji „centrów energetycznej jakości” w specjalnych strefach ekonomicznych (s. 295 raportu i następne). Propozycja zrealizowania tego typu projektu w Polsce zainicjowana została przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) w oparciu o doświadczenia Electric Power Research Institute (EPRI) z Palo Alto w Kalifornii. W SSE mogłyby powstać Parki Jakości Energii, zapewniające odbiorcom energię o odpowiednich parametrach.

Powstanie Parków zapewniłoby warunki zasilania odpowiednie dla firm funkcjonujących w strefach, których wymagania energetyczne różnią się od standardowych parametrów jakości dostaw energii elektrycznej. Poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, PJE zapewniałyby stabilne parametry energii elektrycznej (wartość napięcia, zmiany napięcia, częstotliwość itp.). Dzięki energii elektrycznej o określonych parametrach, Parki Jakości Energii przyciągną inwestorów z technologiami o znacznej wrażliwości na wszelkie zmiany parametrów prądu. Korzyści jakie płyną z utworzenia PJE to powstanie nowych i nowoczesnych miejsc pracy. A problem znacznej wrażliwości urządzeń elektronicznych na parametry napięcia zasilającego dotyka m.in. technicznie wrażliwych odbiorców energii z sektora bankowego, informatycznego i firm działających w obszarach nowoczesnej technologii (high-tech).

Strefa sukcesu

W trakcie spotkania Wojciech Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu wspominał pierwsze lata tworzenia strefy. Obecnie - 15 lat po rozpoczęciu funkcjonowania - w strefie (i podstrefach) powstało prawie 20 tysięcy nowych miejsc pracy. W efekcie Mielec, według danych prezentowanych przez kierownictwo SSE, jest drugim miastem pod względem produkcji przemysłowej w skali pięciu województw Polski wschodniej.

Ponadto podczas gali nowe zezwolenia na działalność w mieleckiej strefie ekonomicznej odebrali przedstawiciele kilkunastu firm. W sumie nowe firmy zadeklarowały kilkaset nowych miejsc pracy i około 240 milionów złotych nakładów inwestycyjnych.

Relacja ze spotkania znajduje się na stronie portalu www.hej.mielec.pl.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.09.2010
Tagi: