Up
 
 

„Targi Energii” 2010 w Jachrance

Już po raz siódmy pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, odbywają się Targi Energii w Jachrance.

 Celem „Targów Energii” (21 - 22 października) jest propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej, w tym rozmowa o aspektach dotyczących prawa, liberalizacji, konkurencyjności, efektywności energetycznej oraz zasady TPA (Third Party Access). Organizatorami wydarzenia są Towarzystwo Obrotu Energii oraz Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Pomysł na organizację Targów łączy dwa obszary: handlowy („handlowy parkiet”) i seminaryjny - który w tegorocznej, siódmej już edycji wydarzenia składa się z takich bloków tematycznych jak: Zmiany na rynku energii elektrycznej w 2010 roku i latach następnych; Uwarunkowania zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia uczestników rynku energii; Efektywność energetyczna w realiach 2010 roku i perspektywie lat następnych.

Prezes URE o przyjemności wyboru

Istotą targu, rynku, agory - jest możliwość wyboru towarów i możliwość negocjacji ceny, o takich właśnie fundamentach wolności klienta - odbiorcy energii elektrycznej mówił w swoim wystąpieniu - dr Mariusz Swora.

Nawiązując do nazwy konferencji Prezes URE stwierdził m.in.: Targ daje nam przyjemną możliwość wyboru. Możemy wybrać optymalny produkt na przykład tańsze lub bardziej czerwone pomidory, możemy porozmawiać o gatunku ziemniaków i wybrać te, których jakość najbardziej nam odpowiada. Od trzech lat to samo dzieje się na rynku energii elektrycznej. Oferty kierowane do klientów różnią się ceną, sprzedawcy oferują dodatkowe usługi z zakresu efektywności energetycznej, audytu, optymalizacji zużycia i to świadczy dobitnie o tym, że rynek się rozwija - stwierdził Prezes Swora.

Chcemy kultury konkurencji

Szef URE zaapelował o zdecydowane działania na rzecz ekonomicznej wolności wyboru.

Dla wszystkich organów administracji publicznej nadrzędnym celem powinno być krzewienie kultury konkurencji. Kultura konkurencji, kultura rynku to większa przejrzystość i płynność, którą dziś osiągamy w szczególności poprzez publiczny obrót energią. Sama konkurencja to wielość podmiotów po stronie podaży i popytu zawierających pomiędzy sobą swobodne transakcje. W tym kierunku powinna iść polityka gospodarcza i energetyczna w państwie dla dobra odbiorców końcowych - beneficjentów tych procesów. - mówił m.in. dr Mariusz Swora.

Jest dobrze, będzie smart

Jeden z najbardziej zdecydowanych zwolenników smart rewolucji w polskiej energetyce, przedstawił optymistyczne przykłady nowej polskiej specjalności - determinacji, umiejętności współpracy, otwarcia na nowe technologie.

W Polsce dużo się dzieje, jeżeli chodzi o wdrożenie inteligentnego opomiarowania - powiedział m.in. szef URE - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt finansowania, Agencja Rozwoju Przemysłu rusza z projektem inteligentnych stref ekonomicznych, są ambitne plany gdańskiej Energi oraz PSE Operatora SA przygotowane przez prezes Stefanię Kasprzyk. Liczę na to, że będą kontynuowane i rozwijane. Spośród licznych propozycji, w jaki sposób sprostać wymogom pakietu klimatycznego, ta jest najsensowniejsza, bo niesie wartość dodaną dla konsumenta i ma racjonalne podstawy ekonomiczne.

Za drogo, niepewnie

Odnosząc się do pytania przedstawiciela dużych odbiorców, który stwierdził, że Polska nie jest atrakcyjnym miejscem dla inwestowania w branże energochłonne ze względu na najwyższą w Europie - zdaniem autora pytania - cenę energii dla przemysłu, prezes URE stwierdził m.in.:

Wszystkim nam dzisiaj powinno zapalić się żółte światło. Przystępna cena oraz pewność dostaw energii elektrycznej to jak widać istotny element decydujący o podjęciu inwestycji. To powinno skłaniać do rewizji poziomu obciążeń fiskalnych i parafiskalnych nakładanych na energię elektryczną oraz bardziej zdecydowanego działania by projekty inwestycyjne energetyki przekształciły się z faktów medialnych w rzeczywistość.

Cały czas „Masz wybór”

dr Swora przypomniał także działania Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz wprowadzenia możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. O fundamentalnym znaczeniu wyboru, powiedział m.in.:

Jednym z dowodów na to, że rynek się rozwija jest coraz większa liczba zmian sprzedawców energii elektrycznej i to nie tylko przez przedsiębiorców, ale również przez samorządy i administrację, którym z natury rzeczy nie przypisuje się jakiejś szczególnej przedsiębiorczości. Jest wiele dowodów na to, że taka zmiana po prostu się opłaca.

Przypominamy, że Urząd Regulacji Energetyki zachęcając samorządy do korzystania z prawa do zmiany sprzedawcy opracował i udostępnił przykładowy wzorzec SIWZ na zakup energii elektrycznej oraz uruchomił poradnikowy portal www.maszwybor.ure.gov.pl adresowany do wszystkich odbiorców energii, którzy poszukują informacji w jaki sposób korzystać z prawa do zmiany sprzedawcy.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.10.2010
Tagi: