Up
 
 

Czy polska energetyka utrudni rozwój polskiej gospodarce?

Prezes URE wziął udział w debacie organizowanej przez Business Centre Club.

22 listopada Business Centre Club (BCC) zaprosił przedstawicieli instytucji rządowych i energochłonnego przemysłu do Pałacu Lubomirskich na debatę energetyczną. W dyskursie udział wzięli Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Ryszard Pazdan, ekspert BCC ds. ekologii i ochrony środowiska; Michał Kurtyka, prezes BPI group; Stefan Dzienniak, członek Zarządu ArcelorMittal Polska; Wojciech Kozak, członek Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” SA; Edward Słoma, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Spotkanie prowadził Bogusław Piwowar, wiceprezes BCC.

Przedsiębiorcy zaniepokojeni stanem polskiej energetyki wskazywali na czynniki utrudniające działalność i konkurencję na europejskich i światowych rynkach. Przedstawiciele dużych odbiorców przedstawiali dane mówiące o tym, że energia w Polsce jest najdroższa w Europie, a udział kosztów energii elektrycznej w kosztach produkcji w naszym kraju jest dwukrotnie większy niż w rozwiniętych krajach UE.

Stefan Dzienniak z ArcelorMittal Polska wyrażał obawy, że koszty energii mogą uniemożliwić przedsiębiorstwom funkcjonowanie na rynku. Przedstawiciel Zakładów Azotowych Puławy wskazywał z kolei, że mimo poczynionych przez zakład inwestycji zmniejszających zapotrzebowanie na energię i tak stanowi ona 70% kosztów działalności firmy decydując tym samym o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Michał Kurtyka, prezes BPI group podjął także wątek nieefektywności w przedsiębiorstwach energetycznych.

Mariusz Swora, prezes URE podzielił pogląd przedsiębiorców skupionych w BCC, że unijny pakiet energetyczno - klimatyczny jest niekorzystny z punktu widzenia gospodarek opartych na węglu - Pakiet energetyczny sieje spustoszenie w polskiej energetyce i w całym przemyśle. Grozi on pogłębianiem się zjawiska tzw. carbon leakage - przenoszenia działalności przemysłowej za granicę, w rejony w których produkcja jest istotnie tańsza ze względu na niższe koszty związane z realizacją polityki klimatycznej. Zdaniem Prezesa Swory w chwili obecnej należy zrobić wszystko dla ograniczenia negatywnego wpływu pakietu klimatycznego na gospodarkę Unii Europejskiej. Prezes Swora zwrócił uwagę również na uwarunkowania wewnętrzne wpływające na ceny energii w Polsce, przejawiające się w nadmiernych obciążeniach fiskalnych i parafiskalnych obciążających ceny energii. Pozytywne aspekty unijnej i polskiej polityki energetycznej związane są z wprowadzaniem konkurencji. Tutaj podstawowe znaczenie ma regulator, którego rola w warunkach polskich, na rynku energii elektrycznej związana jest m.in. z wydzieleniem operatorów sieci, wprowadzeniem obowiązku giełdowego, zasady swobodnego dostępu do sieci i związanej z nią zmiany sprzedawcy, tworzeniem rynków regionalnych (w najbliższej perspektywie - „market coupling” ze Szwecją), ochroną odbiorców końcowych (w tym promocją zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), itd. Jeżeli chodzi o rynek gazu, to działania prowadzące do powstania efektywnej konkurencji dotyczą m.in. wydzielenia operatora systemu magazynowania, wydzielenia operatora na gazociągu Jamał, promocji dobrych praktyk itd. Jeżeli chodzi o inwestycje sieciowe, dr Swora wyraził nadzieję na rychłe wejście w życie przepisów ułatwiających takie inwestycje, co z jednej strony wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw a z drugiej - będzie czynnikiem napędzającym polską gospodarkę.

Prezes Swora podziękował również BCC za konstruktywny dialog, w zakresie ochrony praw odbiorców oraz budowania konkurencyjnego rynku, zachęcając do stałego monitoringu rozwiązań legislacyjnych, które mogą skutkować podwyższeniem cen energii dla odbiorców końcowych. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.11.2010