Up
 
 

Standaryzacja rewolucji smart. Konferencja w Polskiej Akademii Nauk

Inteligentnym sieciom elektroenergetycznym w kontekście standaryzacji i efektywności energetycznej poświęcona będzie konferencja URE i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Już w najbliższą środę, 8 grudnia 2010 roku, w Pałacu Staszica w Warszawie - siedzibie Polskiej Akademii Nauk - odbędzie się konferencja „Smart grids a poprawa efektywności energetycznej. Nauka i standaryzacja w rozwoju koncepcji inteligentnych sieci”.

Warszawa stolicą smart meteringu

Konferencja to wspólny projekt prof. dr hab. Barbary Kudryckiej - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Mariusza Swory - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Politechniki Wrocławskiej, reprezentowanej przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Energa - Operator S.A., reprezentowanej przez Leszka Nowaka, Prezesa Zarządu Energa - Operator S.A.

Konferencja w Warszawie jest miejscem spotkania środowisk zainteresowanych koncepcją smart grids przynajmniej w trzech wymiarach. W Warszawie spotykają się przedstawiciele administracji publicznej, nauki oraz przedsiębiorcy z branży energetycznej oraz ICT. Międzynarodowy wymiar konferencji podkreśla uczestnictwo gości z trzech kontynentów, reprezentujących państwa, które realizują różne polityki rozwoju sektora energetycznego. Mimo różnic, tematyka konferencji jest uniwersalna, bo smart grid jest koncepcją, która wyznacza kierunek rozwoju systemów energetycznych bez względu na ich stan techniczny, czy narodowe uwarunkowania. W konferencji biorą udział przedstawiciele organów administracji publicznej oraz organizacji, które zajmują się problematyką smart gridu z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji. Ta okoliczność nadająca rangę konferencji daje też możliwość poznania różnych punktów widzenia na problematykę będącą przedmiotem debaty o smart grids.

Efektywny, standardowy, inteligentny - sieciowy

Do Warszawy przyjadą przedstawiciele instytucji odgrywających istotną rolę na europejskiej mapie wdrażania technologii smart w energetyce. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie znaczeniu smart grids dla efektywności energetycznej, podczas drugiej uczestnicy spotkania rozmawiać będą o inteligentnych sieciach w kontekście standaryzacji procesów związanych projektami smart. Trzecia część to trzy prezentacje m.in. o dobrych praktykach i case study.

O efektywności energetycznej i smart grids opowiedzą m.in. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (Wydział MEL Politechniki Warszawskiej) - Rola technologii smart w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej; prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska (Prorektor do spraw Nauki Politechniki Poznańskiej) - Smart grids - drogi realizacji i sposoby upowszechnienia oraz dr inż. Wojciech Myślecki (Politechnika Wrocławska) - Smart Grids w Polsce.

W części poświęconej standaryzacji pojawią się zagraniczni goście konferencji. O Inteligentnych sieciach w amerykańskim modelu standaryzacyjnym, opowie Thomas Nelson z National Institute of Standards and Technology (USA), Działania OPENmeter na rzecz standaryzacji projektów AMI przedstawi Nicolas Arcauz Eguren z Open Public Extended Network Metering. Wielu uczestników spotkania czeka na pierwszy case study tego dnia: Rafał Czyżewski - Wiceprezes Energa - Operator S.A - przedstawi studium przypadku - Case study. Wdrożenie projektu AMI w Energa-Operator.

To dobry rok dla smart meteringu

Prezes URE nie zwalnia tempa prac na rzecz promocji nowych technologii w energetyce. Smart gridowa konferencja w Polskiej Akademii Nauk, to już czwarte w tym roku, międzynarodowe wydarzenie edukacyjne organizowane z inicjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i rewolucji technologicznej w polskiej energetyce.

W styczniu 2010 roku we współpracy z polskim Sejmem, a w czerwcu 2010 razem Synergy i portalem metering.com, regulator przygotował trzy konferencje poświęcone inteligentnym sieciom energetycznym oraz inteligentnemu opomiarowaniu.

Do A.D. 2010 smart ofensywy Prezesa URE dodajmy wystąpienia na temat smart grids i smart meteringu na forach organizacji międzynarodowych m.in. ERRA, konferencje krajowe przygotowywane dla samorządów, udział w przygotowaniu dwóch Deklaracji konstytuujących dalsze prace nad inteligentnymi sieciami w Polsce, systematyczne budowanie koalicji z udziałem partnerów społecznych, gospodarczych oraz prowadzone w trakcie całego roku działania edukacyjne na rzecz debaty o inteligentnym opomiarowaniu oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

***

Konferencja URE i MNiSW jest bezpłatna. Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa zaproszonych gości pod adresem - e-mail: aneta.pietrasienska@ure.gov.pl.
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 03.12.2010
Tagi: