Up
 
 

URE w regionach - pomagamy zrozumieć energię

Kilkaset spotkań z odbiorcami energii to wstępny bilans działań edukacyjnych oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki w roku 2010.

 • Lubelskie Targi Energetyczne Energetics 2010
  Lubelskie Targi Energetyczne Energetics 2010
 • Goście Lubelskich Targów Energetycznych Energetics 2010
  Goście Lubelskich Targów Energetycznych Energetics 2010
 • Stoisko informacyjne URE na targach Energetics 2010
  Stoisko informacyjne URE na targach Energetics 2010
 • Warsztaty URE na targach Energetics 2010
  Warsztaty URE na targach Energetics 2010
 • Prezentacja URE - „Smart metering, smart grids, a zarządzanie kosztami energii”, Lubelskie Targi Energetyczne Energetics 2010
  Prezentacja URE - „Smart metering, smart grids, a zarządzanie kosztami energii”, Lubelskie Targi Energetyczne Energetics 2010

Lublin Energetics 2010

Ponad 3000 gości odwiedziło prezentacje 100 firm podczas III Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2010. Honorowy patronat nad imprezą objął dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a wydarzenie wspierali eksperci Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie. Setki gości odwiedziło stoisko URE, uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach, na których przedstawiono tematykę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, wykorzystanie technologii smart grids w zarządzaniu kosztami energii oraz procesu koncesjonowania i funkcjonowania systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.

Targi ENERGETICS to największe we wschodniej Polsce wydarzenie targowe z branży elektroenergetycznej i energii odnawialnej, łączące prezentacje najnowszych produktów i rozwiązań z konferencjami i szkoleniami tematycznymi.

O cieple w Ciechocinku

URE Poznań szkoliło samorządowców podczas seminarium „Rynek ciepła w Toruniu 2010”. Obok przedstawicieli władz miasta Torunia, Urzędu Regulacji Energetyki, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, klientów Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. w seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, administratorzy, deweloperzy i instytucje współpracujące.
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Poznaniu, Irena Gruszka w prezentacji „Proces taryfowania ciepła w polskim ustawodawstwie”, przedstawiła zasady i procedury zatwierdzania taryf. Goście seminarium poznali sposób konstruowania i ewolucje zmian stanowienia cen ciepła, a także wybrane aspekty aktów normatywnych: ostatniej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne oraz rozporządzenia taryfowego dla ciepła, w kontekście dokumentu rządu RP - „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”. Nowe przepisy, skutkują zmianą mechanizmów regulacji z zastosowaniem cen referencyjnych. Zwrócono również uwagę słuchaczy na decydującą pozycję samorządu terytorialnego jako podmiotu regionalnego rynku energii.
Przedmiotem seminarium były również zagadnienia strategii cenowej Cergii, działań modernizacyjnych w miejskiej sieci ciepłowniczej, a także plan zaopatrzenia Gminy Miasta Toruń w ciepło, energię elektryczną i gaz.

URE w liceum

W Jaworznie eksperci URE trafili do klas szkolnych. W dniu 6 grudnia 2010 r. eksperci Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach: Jolanta Skrago, Piotr Furdzik i Damian Trzeciak prowadzili warsztaty adresowane do uczniów klas III w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie. Warsztaty poświęcono prawu wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Podobnie jak kolejne spotkanie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej - Filia w Jaworznie, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2010 r. Młodzi ludzie zadawali ekspertom URE wiele pytań ponieważ zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku energetycznego nie są dla nich czytelne - niejasny dla tej grupy odbiorców energii jest zwłaszcza rozdział działalności dystrybucyjnej i przesyłowej przedsiębiorstw energetycznych od działalności związanej z obrotem energią.

URE na Uniwersytecie

Ważnym przykładem współpracy nauki i regulatora rynku energii jest inicjatywa Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dwie edycje szkoleń „Energia Odnawialna w każdym domu” z udziałem ekspertów URE zorganizowano w dniach 20-22 października oraz 17 - 19 listopada, w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi. Ośrodek ten funkcjonuje przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, a zajmuje się promocją wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz promowaniem postaw proekologicznych z naciskiem na racjonalne wykorzystanie energii. Projekt realizowany był dla przedsiębiorców i pracowników firm budowlanych z branży, tak związanych z projektowaniem, jak budową i zarządzaniem nieruchomościami. Ekspert URE - Robert Niewadzik - informował o procedurach zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zasadach funkcjonowania rynku energii oraz kierunkach zmian na rynku energii. Prezentacja eksperta URE nawiązywała do przygotowanej przez Urząd Regulacji Energetyki kampanii informacyjnej adresowanej do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, której hasłem jest informacja - „Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz”. Uczestników spotkania poinformowano o uruchomieniu specjalnej strony internetowej www.maszwybor.ure.gov.pl oraz przedstawiono elementy kampanii. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę informacyjną z podstawowymi informacjami dotyczącymi procedury zamiany sprzedawcy.

Być człowiekiem, to być odpowiedzialnym. Aktywni Seniorzy w Gdańsku

Eksperci URE kontynuują pracę na rzecz odbiorców wrażliwych. W dniu 2 grudnia 2010 roku eksperci z Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku, zorganizowali warsztaty szkoleniowe w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. „Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym (...) To czuć, kładąc swoją cegiełkę, że się bierze udział w budowie świata.” - pisał Antoine de Saint-Exupéry, a słowa Autora „Małego Księcia”, stały się hasłem stowarzyszeń promujących CSR i stron internetowych poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas prezentacji w Gdyni eksperci URE zwrócili uwagę na zagadnienia dotyczące sytuacji odbiorców wrażliwych oraz ubóstwa energetycznego, które wynika m.in. z wysokich cen energii elektrycznej. Eksperci URE wspomnieli też o bardzo pozytywnym zjawisku, jakim jest coraz większe zainteresowanie firm sektora energetycznego działaniem na rzecz społeczności lokalnych. W przedstawianych prezentacjach eksperci URE informowali o czynnikach wpływających na zużycie energii, jak i na ponoszone przez odbiorców opłaty za energię wykorzystywaną w mieszkaniach. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również, jak poprzez zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń i umiejętne eksploatowanie posiadanych urządzeń zmniejszyć te opłaty, a także czym się kierować decydując się na zakup nowego urządzenia energetycznego (etykiety energetyczne). Zostali również zaznajomieni z procedurą zmiany energii elektrycznej. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.12.2010
Tagi: