Up
 
 

Punkty właściwe systemu przesyłowego - zaproszenie do konsultacji

Po wyznaczeniu OGP Gaz - System S.A. operatorem systemu przesyłowego gazowego, Prezes URE zaprasza do konsultacji dotyczących wyznaczenia tzw. punktów właściwych systemu przesyłowego.

17 listopada 2010 roku Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM został wyznaczony operatorem gazowego systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał - Europa Zachodnia na okres do 31 grudnia 2025 roku.

Kolejnym krokiem podjętym przez regulatora jest ogłoszenie konsultacji dotyczących zatwierdzenia tzw. punktów właściwych systemu przesyłowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, Prezes URE zatwierdza tzw. punkty właściwe systemu przesyłowego. Są to punkty, dla których operator systemu przesyłowego ma podawać do wiadomości publicznej przewidziane prawem informacje. Równoprawny dostęp uczestników systemu i innych zainteresowanych podmiotów do publikowanych danych jest jedną z gwarancji zapewnienia skutecznego stosowania zasady TPA (Third-party Access - Dostęp Trzeciej Strony).

Punkty za konsultacje

Tzw. punkty właściwe mogą zostać zatwierdzone po przeprowadzeniu konsultacji, dlatego Prezes URE zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag. Regulator rynku czeka na uwagi zainteresowanych podmiotów do 10 stycznia 2011 roku. W załączonych pod tekstem dokumentach m.in. dla zobrazowania lokalizacji systemu gazociągów przesyłowych i tranzytowych, znajdą Państwo tabele z wyszczególnionymi punktami właściwymi i strefami, podsumowującymi punkty właściwe oraz mapy systemu gazociągów przesyłowych i tranzytowych. Dodatkowo do tekstu załączone zostały Wymogi publikacyjne wynikające z rozporządzenia nr 715/2009 i sposób ich publikacji na stronie internetowej Operatora www.gaz-system.pl, które przedstawiają m.in. metodologię określenia punktów właściwych.

Zatwierdzenie punktów właściwych przez Prezesa URE i konieczność konsultacji związana jest z decyzją Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr DPE-47-4(2)/6154/2006/BT (zmienianej kolejnymi decyzjami) o wyznaczeniu OGP Gaz - System S.A. operatorem systemu przesyłowego gazowego na majątku stanowiącym obecnie własność Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. oraz decyzji Prezesa URE z dnia 17 listopada 2010 r. Nr DPE-4720-4(8)/2010/6154/BT o wyznaczeniu OGP Gaz - System S.A. operatorem systemu przesyłowego gazowego na majątku stanowiącym własność SGT EuRoPol Gaz S.A. (polski odcinek gazociągu Jamał - Europa Zachodnia), na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Zapraszamy do lektury załączonych dokumentów.

Czekamy na Państwa uwagi pod adresem:
Urząd Regulacji Energetyki
Departament Promowania Konkurencji
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
oraz drogą mailową na adres: anna.podlasin@ure.gov.pl
w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.12.2010
Tagi: