Up
 
 

Ciągle „Masz wybór”. URE wrażliwe na wrażliwych odbiorców energii.

Ponad 1300 osób uczestniczyło w szkoleniach dotyczących możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej przygotowanych w ramach kampanii URE „I ty możesz zmienić sprzedawcę prądu” dla osób w wieku „60 +”.

 • „I ty możesz zmienić sprzedawcę prądu” w Szczecinie
  „I ty możesz zmienić sprzedawcę prądu” w Szczecinie
 • Goście warsztatów URE
  Goście warsztatów URE
 • Pomoc dla internautów - prezentacja strony www.maszwybor.ure.gov.pl
  Pomoc dla internautów - prezentacja strony www.maszwybor.ure.gov.pl
 • Eksperci URE w trosce o wrażliwych odbiorców energii
  Eksperci URE w trosce o wrażliwych odbiorców energii

60 + teraz lepiej wiedzą jak wybierać

Warsztaty dedykowano odbiorcom energii w wieku „60 +” stanowiącym część grupy tzw. wrażliwych odbiorców energii. Pomysł szkoleń dla osób starszych od początku towarzyszył pracom przygotowującym projekt kampanii edukacyjnej. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kampanii, 10 lutego 2010 r., Prezes URE podpisał Porozumienie o współpracy z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Według opinii regulatora popularyzacja prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stanowi jeden ze sposobów ochrony słabszych uczestników rynku energii, jakimi niewątpliwie są odbiorcy.

URE + UTW = nie jesteś sam

Warsztaty dla odbiorców, eksperci z oddziałów terenowych URE przeprowadzili m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Opolu, Białymstoku, Gorzowie, Gdańsku, Wrocławiu i Toruniu. W wielu miejscach tematykę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej połączono z tym co dla odbiorcy najważniejsze - metodami oszczędzania energii i poprawie efektywności energetycznej gospodarstw domowych. Ogółem w trakcie 37 warsztatów o możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dowiedziało się ponad 1300 odbiorców energii tzw. III Wieku.

Toruń - wszystko co najważniejsze

W ramach popularyzowania możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w dniu 17 listopada 2010 r. - „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu”, eksperci Północnego Oddziału Terenowego URE, przeprowadzili szkolenie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Toruniu. Eksperci URE zaprezentowali tematy związane z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz poinformowali o prawach odbiorców, którzy dokonują zmiany sprzedawcy. Dodatkowo podczas spotkania przybliżono temat oszczędności energii elektrycznej.

Gdańsk - odbiorcy pytają o oszczędność

W Gdańsku eksperci Północnego Oddziału Terenowego URE przeprowadzili w dniu 18 listopada 2010 r. szkolenie seniorów - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej z siedzibą w Gdańsku. Eksperci URE w Gdańsku prezentowali kwestie związane z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Uczestnikom przedstawiono także sposoby oszczędzania energii elektrycznej, jako antidotum na rosnące ceny energii elektrycznej. Przedstawiana tematyka wzbudziła zainteresowanie seniorów, którzy oczekiwaliby również konkretnej pomocy przy załatwianiu formalności niezbędnych przy zmianie sprzedawcy energii.

Bydgoszcz - jak skutecznie korzystać ze swoich praw

W dniu 15 listopada 2010 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z pensjonariuszami tamtejszego Domu Dziennego Pobytu Seniora. Podczas spotkania eksperci Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu wygłosili referat pt. „Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej”. Prezentacja przybliżyła gościom zasady i procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, podmioty występujące na rynku, sens liberalizacji rynku energii elektrycznej i działania Prezesa URE na rzecz realizacji prawa wyboru sprzedawcy w Polsce. Zgromadzeni wykazali żywe zainteresowanie tematem, dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki informacyjne Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące zmiany sprzedawcy, a po zakończonej prezentacji prelegenci odpowiadali na pytania uczestników. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję, by przekazać odbiorcom praktyczną wiedzę o tym jak skutecznie korzystać z istniejących praw odbiorcy na rynku energii elektrycznej.

Szczecin - nie tylko warsztaty

W dniach 15, 16 oraz 17 listopada 2010 r. eksperci URE z Północno Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie przeprowadzili szkolenia z zakresu „Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej” dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim, Kołobrzegu oraz w Szczecinie. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę informacyjną na temat zmiany sprzedawcy oraz bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą postępowania dotyczące zmiany sprzedawcy w Oddziale URE.

Lublin, Warszawa, Poznań, Łódź, Kielce, Kraków, Rzeszów, Opole, Białystok, Wrocław - NIKOGO nie zostawimy bez pomocy

URE szczególną troską obejmuje tzw. wrażliwych odbiorców energii. Z badań przeprowadzonych przez partnerów społecznych URE wynika, że zagrożenie tzw. wykluczeniem energetycznym jest ciągle istotnym problemem dotykającym kraje Unii Europejskiej. Odbiorcy wrażliwi to jedna z głównych grup docelowych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez Oddziały Terenowe URE.

***

Kampanię „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu” zrealizowano w ramach projektu „Aktywizacja strony popytowej rynku energii - promocja praw odbiorców energii elektrycznej i gazu wynikających z „acquis communautaire” i współfinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.12.2010
Tagi: