Up
 
 

PGiNG o magazynach gazu na portalu Gas Infrastructure Europe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. rozpoczęło przekazywanie informacji o zasobach magazynowych - adresowanych do portalu internetowego Gas Infrastructure Europe.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. poinformowało Prezesa URE o rozpoczęciu od 1 stycznia 2011 roku przekazywania zagregowanych danych dobowych z zakresu eksploatacji instalacji magazynowych na portal internetowy Gas Infrastructure Europe (GIE). Działania informacyjne PGiNG wynikają z członkostwa polskiego przedsiębiorstwa w organizacji Gas Storage Europe skupiającej 33 europejskich operatorów systemów magazynowania.

PGiNG udostępnia dane dotyczące m.in.: stanu pojemności instalacji magazynowych, dobowego wolumenu gazu odebranego z instalacji magazynowych, dobowego wolumenu gazu zatłoczonego do instalacji magazynowych, maksymalnej deklarowanej pojemności instalacji magazynowych, maksymalnej deklarowanej dobowej możliwości zatłoczenia gazu do instalacji magazynowych, maksymalnej deklarowanej dobowej możliwości odbioru gazu z instalacji magazynowych.

Sumaryczne dane dotyczące stanu napełnienia instalacji magazynowych wchodzą w skład obszaru rynku gazu - Baumgartem (Austria) i w takiej formie są umieszczane na platformie Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Komunikat o przystąpieniu przez PGNiG S.A., do platformy AGSI i umieszczeniu danych z zakresu eksploatacji instalacji magazynowych, znajduje się na stronie internetowej GIE, platformie Aggregated Gas Storage Inventory, Historical data, Baumgartem 2011, w kolumnie info - dla raportu z dnia 1 stycznia 2011 r.

Państwa i operatorzy systemów magazynowania, którzy przesyłają informacje dotyczące swojej działalności magazynowej, są wymienieni na platformie Aggregated Gas Storage Inventory w formie tabelarycznej, graficznej (mapa) i są pogrupowani według przynależności do konkretnych obszarów rynku gazu. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.01.2011
Tagi: