Up
 
 

Ankiety dla gazu. URE monitoruje przedsiębiorstwa sektora gazowego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczął monitorowanie 25 przedsiębiorstw energetycznych sektora gazowego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki realizując zapisy zawarte w art. 23 ust. 2 pkt 20 i art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w związku z obowiązkiem informowania Komisji Europejskiej o funkcjonowaniu polskiego rynku gazu, rozpoczął z dniem 18 stycznia 2011 r. badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego.

Badaniem objętych zostało 25 przedsiębiorstw energetycznych, do których rozesłane zostały formularze monitorujące.

Wyniki monitoringu URE zostaną opublikowane w Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za rok 2010. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.01.2011
Tagi: gaz