Up
 
 

Prezes URE o derogacji

System nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 i gospodarka niskoemisyjna to główne tematy omawiane podczas konferencji „Jak wygrać najpoważniejszą w wojnę nowoczesnej Europie ? Polski sposób na derogację.”

Kwestia derogacji, jakkolwiek bardzo istotna, faktycznie nie jest kwestią przesądzającą o tym, w jakich warunkach przyjdzie funkcjonować sektorowi energetycznemu i polskiej gospodarce po 2020 r. W tym kontekście nie wolno odkładać „na później” uruchomienia mechanizmów pozwalających - w sposób ekonomicznie uzasadniony - na maksymalne wykorzystanie potencjału nie tylko energetyki odnawialnej, ale generacji niskoemisyjnej, służących poprawie efektywności energetycznej kraju - podkreślał w dyskusji Marek Woszczyk Prezes URE

Przedmiotem dyskusji były kwestie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw energetycznych związanych z przydziałem nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 oraz obawy czy ustalenia obejmujące derogację zostaną podtrzymane. Obawy przedsiębiorstw wynikają z utrzymującego się od dwu lat braku zasad przydziału tych uprawnień.

Najdroższa Polska

Prezes URE zwracał także uwagę na skutki zakończenia okresu derogacji dla wysokości cen energii.
Eurostat porównał ceny energii elektrycznej w Europie pod kątem parytetu siły nabywczej w drugim półroczu 2009 r. Polska jest w absolutnej, niechlubnej czołówce pod względem wysokości cen energii dla gospodarstw domowych - zajmujemy II miejsce. Od tego czasu ceny nie spadły, co w kontekście zakończenia okresu derogacji pozwala przewidywać, że nadal będziemy się utrzymywać w ścisłej czołówce tego rankingu - stwierdził Prezes URE.

Marek Woszczyk odniósł się także do zagadnienia modernizacji sieci energetycznych w kierunku smart grids jako wprowadzających do polskiej energetyki element przyspieszonego rozwoju. Mówimy o inteligentnym dostarczaniu energii i przede wszystkim o stworzeniu warunków do rozwoju konkurencji na rynku. A konkurencja jest najlepszym sposobem prowadzącym do optymalizacji cen. Wtedy wewnętrzne pokłady nieefektywności mogą być zniwelowane - powiedział na zakończenie Prezes URE.

Oprócz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w konferencji 28 stycznia wzięli udział m.in. Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki, Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, profesor Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji i Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.
Organizatorami konferencji były „Procesy Inwestycyjne”, Instytut im. E. Kwiatkowskiego oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA.

 • Marek Woszczyk, Prezes URE, podczas konferencji - „Polski sposób na derogację”, Centrum Prasowe PAP, 27 stycznia 2011
  Marek Woszczyk, Prezes URE, podczas konferencji - „Polski sposób na derogację”, Centrum Prasowe PAP, 27 stycznia 2011
 • Marek Woszczyk, Prezes URE. Konferencja „Polski sposób na derogację”, Centrum Prasowe PAP, 27 stycznia 2011
  Marek Woszczyk, Prezes URE. Konferencja „Polski sposób na derogację”, Centrum Prasowe PAP, 27 stycznia 2011
 • Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP i Marek Woszczyk, Prezes URE
  Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP i Marek Woszczyk, Prezes URE
 • Profesor Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji i Marek Woszczyk Prezes URE
  Profesor Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji i Marek Woszczyk Prezes URE
 • Goście konferencji - „Jak wygrać najpoważniejszą wojnę w nowoczesnej Europie? Polski sposób na derogację”
  Goście konferencji - „Jak wygrać najpoważniejszą wojnę w nowoczesnej Europie? Polski sposób na derogację”
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.01.2011
Tagi: