Up
 
 

Prezes URE w Radzie Dyrektorów CEER

W dniu 1 lutego 2011 roku, podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego CEER, Prezes URE Marek Woszczyk został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów stowarzyszenia. Marek Woszczyk jest pierwszym Polakiem, wybranym do władz CEER.

Zgodnie ze Statusem stowarzyszenia, w skład Rady Dyrektorów CEER wchodzi od trzech do sześciu osób - Przewodniczący i maksymalnie pięciu Wiceprzewodniczących. Członkowie wybierani są drogą głosowania podczas spotkań Zgromadzenia Ogólnego CEER. Kadencja członków trwa 2 lata, z możliwością reelekcji. Przewodniczącym CEER po raz kolejny został Lord Mogg - szef brytyjskiego organu regulacyjnego Ofgem. Na Wiceprzewodniczących, obok Polaka wybrani zostali: Francuz Michel Thiolliere (Wiceprezes CRE); Niemiec Johannes Kindler (Wiceprezes BNetzA), Austriak Walter Boltz (prezes E-Control) i Włoch Carlo Crea (Sekretarz Generalny AEEG).

Rolą Rady Dyrektorów CEER jest kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz jego reprezentacja w kontaktach zewnętrznych z innymi organizacjami i instytucjami. Do zadań Rady należy również organizacja spotkań Zgromadzenia Ogólnego oraz nadzór nad pracami Sekretariatu CEER. Rada CEER działa w porozumieniu ze Zgromadzeniem Ogólnym i w ramach podejmowanych przez Zgromadzenie decyzji.

***

CEER (Rada Europejskich Regulatorów Energii) jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem, zrzeszającym regulatorów energetyki z krajów UE. Główne zadania CEER to - wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii i gazu
w Europie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 03.02.2011
Tagi: