Up
 
 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna konsultacje projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

art. 9g ustawy Prawo energetyczne

1. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.(...)

7. Operator systemu przesyłowego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że na stronie internetowej Gaz-System S.A. został opublikowany projekt instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRIESP).

Zmiany w instrukcji są spowodowane nowelizacją ustawy - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 21 poz. 104) oraz zmianami innych aktów prawnych.

Użytkownicy systemu mogą zgłaszać uwagi do projektu IRIESP za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej operatora w terminie do 14 marca 2011 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.02.2011
Tagi: IRiESP