Up
 
 

Krok w kierunku udostępniania nowych zdolności przesyłowych na gazowym połączeniu międzysystemowym z Niemcami

Do końca kwietnia Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przedstawi Prezesowi URE do opiniowania projekt procedury udostępniania dodatkowej przepustowości dla połączenia w Lasowie.

Trwają przygotowania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. do udostępniania nowych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym w Lasowie. 8 kwietnia br. w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstwa z regulatorem, w którym uczestniczyli m.in. Prezes URE - Marek Woszczyk i Członek Zarządu Operatora - Wojciech Kowalski.

Tematem spotkania były kwestie związane z przygotowaniem spółki GAZ-SYSTEM do udostępniania nowych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym w Lasowie, łączącym sieci Gaz-System S.A. i niemieckiego ONTRAS/VNG Gastransport GmbH oraz koordynacji procedur alokacji zdolności przesyłowej (Capacity Allocation Procedure) po obu stronach granicy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawnych i regulacyjnych obowiązujących w obu państwach.

Faktyczne otwarcie polskiego rynku gazu dla szerokiego grona podmiotów zamierzających sprowadzać paliwo gazowe z zagranicy wymaga jak najszybszego rozpoczęcie procedury udostępnienia zdolności przesyłowych na połączeniu w Lasowie. Między innymi dlatego Prezes URE już w grudniu 2010 wezwał Gaz-System do przedłożenia projektu procedury udostępniania przepustowości dla rozbudowywanego połączenia międzysystemowego w rejonie Lasowa.

Podczas spotkania polski operator przedstawił szczegóły dotyczące stanu realizacji rozbudowy punktu wejścia - Lasów oraz rozbudowy i modernizacji inwestycji towarzyszących tak, by umożliwić zwiększenie zdolności przesyłowych na tym połączeniu z 0,9 mld m3/rok do łącznej wielkości 1,5 mld m3/rok (tj. ze 128 000 m3/h do ok. 180 000 m3/h). Zgodnie z deklaracjami GAZ-SYSTEMU na obecnym etapie proces inwestycyjny rozbudowy wejścia Lasów i projektów towarzyszących przebiega prawidłowo i nie dostrzega się zagrożeń po stronie polskiego operatora dla realizacji poszczególnych zadań warunkujących zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego w rejonie Dolnego Śląska.

Podczas spotkania w URE uzgodniono najważniejsze kwestie związane z przebiegiem procedury udostępniania przepustowości dla punktu wejścia Lasów, mające kluczowe znaczenie dla rozwoju konkurencyjnego rynku na terenie Polski. Ustalono, iż do końca kwietnia br. GAZ-SYSTEM przedstawi Prezesowi URE do zaopiniowania projekt procedury udostępniania przepustowości dla połączenia międzysystemowego w Lasowie. Uzgodniono, że harmonogram procedury powinien odzwierciedlać założenie, aby we wrześniu możliwym było zgłaszanie operatorowi zawartych przez shipperów umów handlowych. Przewiduje się, iż analizie poddana zostanie również możliwość wydzielenia pewnej części przepustowości dla umów krótkoterminowych (tj. nieprzekraczających jednego roku). Spółka zaoferuje na zasadach taryfowych zdolność przesyłową w uzgodnionym z Prezesem URE terminie tak, aby ostateczna alokacja nastąpiła do września.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.04.2011
Tagi: gaz