Up
 
 

Odbiorcy na Rynku Energii

Konferencja z udziałem URE w Sosnowcu

O nowych technologiach, dostosowaniu przepisów Unii Europejskiej do polskich warunków prawnych oraz sytuacji odbiorcy na rynku energii rozmawiali w Sosnowcu przedstawiciele sektora energetycznego, sektora ICT, branży finansowej i firm konsultingowych oraz administracji publicznej. Konferencja Naukowo - Techniczna „Odbiorcy na Rynku Energii” została zorganizowana już po raz dziewiąty. Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prawo, nowe technologie, energetyka

Spotkanie w Sosnowcu to kolejny głos w publicznej debacie poświęconej modernizacji polskiego sektora energetycznego, której ostatecznymi beneficjentami będą odbiorcy energii. Główne pytania stawiane podczas konferencji dotyczyły funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce oraz problemów wynikających z dostosowania polskiego sektora energetycznego do przepisów Unii Europejskiej. Organizatorzy zadbali by praktyczny wymiar zmian był zauważony w trakcie prezentacji technologii mających na celu optymalizację gospodarki energetycznej.

Do udziału w konferencji „Odbiorcy na Rynku Energii” zaproszono przedstawicieli przemysłowych odbiorców energii, wytwórców energii elektrycznej (w tym z tzw. energetyki rozproszonej), przedsiębiorstw i grup wytwórczych oraz handlowych, przedstawicieli firm i spółek dystrybucyjnych i operatorskich, działających na rynku energii oraz specjalistycznych firm informatycznych, technologicznych, doradczych, finansowych i konsultingowych.

W trakcie dyskusji, ekspert URE - Marek Miśkiewicz - Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach stwierdził, że budując nowe źródła, inwestorzy winni zwrócić uwagę na aspekty związane nie tylko z odbiorem energii ale i z możliwością pozyskania paliw. Niemniej ważną rolę w rozwoju energetyki rozproszonej odgrywa infrastruktura elektroenergetyczna. Inwestorzy podejmując decyzje o budowie alternatywnej sieci elektroenergetycznej muszą rozważyć, czy budowa nowej, alternatywnej sieci służyć będzie poprawie pewności zasilania, bo tylko w takim przypadku budowa nowej sieci może mieć sens.

Dyrektor Marek Miśkiewicz wspomniał również o uczestnictwie regulatora w projekcie Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE Sieci Tematycznej - realizowanego w ramach projektu URBACT II. O elektrycznych samochodach w Europie pisaliśmy 25 marca.

***

IX Konferencję Naukowo - Techniczną „Odbiorcy na Rynku Energii” zorganizowali: BMP Sp. z o.o. i redakcja miesięcznika „Energetyka Cieplna i Zawodowa”.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.04.2011
Tagi: