Up
 
 

URE na energetycznych Targach w Sosnowcu

Znaczenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla polskich samorządów oraz inwestycje w polski sektor energetyczny - to problematyka wokół której toczyła się dyskusja przedstawicieli URE z gośćmi i słuchaczami dwu ważnych wydarzeń odbywających się wiosną na Śląsku - konferencji samorządowej i Targów Silesia Power.

Gmina efektywna energetycznie

Efektywności energetycznej poświęcono I seminarium szkoleniowe pt. „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina - realizacja Pakietu 3×20” zorganizowane w Sosnowcu. Wzięli w nim udział przedstawiciele URE z Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach. Seminarium adresowane było do przedstawicieli świata nauki, środowisk biznesowych, administracji publicznej oraz instytucji i organizacji działających na rzecz realizacji Pakietu 3×20.

Podczas spotkania Marek Miśkiewicz, Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Katowicach, wziął udział w panelu dyskusyjnym przedstawiając kompetencje Prezesa Urzędu, a Jolanta Skrago omówiła obowiązki gmin wynikające z ustawy - Prawo energetyczne. Przypomniała między innymi, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
Eksperci URE podkreślali znaczenie realizacji obowiązku dotyczącego planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Zwrócono uwagę, że przy realizacji tego obowiązku, samorządy i przedsiębiorstwa energetyczne powinny ze sobą ściśle współpracować. Poprawna współpraca usprawni proces planistyczny zarówno w przedsiębiorstwie energetycznym jak i w gminie, co w konsekwencji przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom gmin, jak i inwestorom.

O warunkach regulacji i CSR w sektorze energetycznym

Konferencja poświęcona inwestycjom towarzyszyła Targom Energetycznym Silesia Power Meeting. W imieniu Prezesa URE podczas uroczystego otwarcia konferencji wystąpił Marek Miśkiewicz - Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach.
Podczas spotkania poruszano problemy produkcji energii elektrycznej, prezentowano założenia i plany inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii wytwarzanej z biomasy, a także wskazywano efektywne metody pozyskiwania środków na nowe przedsięwzięcia.

Przedstawiciel Prezesa URE przybliżył uczestnikom Targów zmiany w ustawie - Prawo energetyczne, które weszły w życie z dniem 11 marca 2010 r. i przypomniał, że w latach 2007 - 2010 liczba zadań Prezesa URE wzrosła z 54 do 103, którym nie towarzyszyły zmiany w liczbie etatów i wysokość budżetu Urzędu.
Marek Miśkiewicz przypomniał także działania Prezesa URE dotyczące promowania konkurencji w sektorze energetycznym. Regulator dysponuje nie tylko narzędziami administracyjnymi, ale stosuje także tzw. narzędzia miękkie o charakterze perswazyjnym. W tym celu Prezes URE konsekwentnie prowadzi przedsięwzięcia mające na celu włączenie w działania Urzędu środowisk akademickich, eksperckich, stowarzyszeń branżowych i konsumenckich. Przy Prezesie działa Zespół ds. Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych - Strefa Odbiorcy w Energetyce, którego zakres zadań łączy promocję koncepcji CSR wśród przedsiębiorstw energetycznych z praktycznym wspieraniem odbiorców jako słabszych uczestników rynków energetycznych. W tym w szczególności grupy tzw. odbiorców wrażliwych społecznie. We współpracy z organizacjami i instytucjami specjalizującymi się w promocji CSR URE realizuje projekty badawcze nad aktualnym poziomem zaangażowania sektora energetycznego w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu wypracowania najskuteczniejszych metod promocji zachowań prokonsumenckich u przedsiębiorstw energetycznych. Z zamiarem stworzenia kompendium wiedzy o tym, czego odbiorca może oczekiwać od przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego i gazowego, opracowano w 2010 r. z inicjatywy regulatora - Dobre praktyki sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej i gazu.

 • Ekspert URE Jolanta Skrago. I seminarium szkoleniowe „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina - realizacja Pakietu 3×20”
  Ekspert URE Jolanta Skrago. I seminarium szkoleniowe „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina - realizacja Pakietu 3×20”
 • Uczestnicy debaty odbywającej się w ramach seminarium „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina - relizacja Pakietu 3x20”
  Uczestnicy debaty odbywającej się w ramach seminarium „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina - relizacja Pakietu 3x20”
 • Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego OT URE w Katowicach. I seminarium szkoleniowe „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina - realizacja Pakietu 3×20”
  Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego OT URE w Katowicach. I seminarium szkoleniowe „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina - realizacja Pakietu 3×20”
 • Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego OT URE w Katowicach. Konferencja „Inwestycje w polski sektor energetyczny”. Targi Energetyczne Silesia Power Meeting
  Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego OT URE w Katowicach. Konferencja „Inwestycje w polski sektor energetyczny”. Targi Energetyczne Silesia Power Meeting
 • Konferencja „Inwestycje w polski sektor energetyczny”. Targi Energetyczne Silesia Power Meeting
  Konferencja „Inwestycje w polski sektor energetyczny”. Targi Energetyczne Silesia Power Meeting
 • Konferencja „Inwestycje w polski sektor energetyczny”. Targi Energetyczne Silesia Power Meeting
  Konferencja „Inwestycje w polski sektor energetyczny”. Targi Energetyczne Silesia Power Meeting
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.05.2011
Tagi: