Up
 
 

Czy polskie przedsiębiorstwa mogą być innowacyjne? Prezes URE na Kongresie Energa Operator S.A.

Energetyka stoi przed koniecznością zmiany systemowej. Smart Grid i Smart Metering wyznaczają perspektywę rozwoju sektora energetycznego

Marek Woszczyk, Prezes URE wziął udział w panelu Rola innowacji w strategii firm energetycznych. Spotkanie odbyło się 27 czerwca 2011 r.

Obok Prezesa URE o innowacji w energetyce rozmawiali m.in.: dr Mariusz Swora - (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza), dr Jan Rączka - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; prof. dr hab. Anna Fornalczyk - Wydział Zarządzania Politechniki Łódzkiej, dr hab. Krzysztof Madajewski - Instytut Energetyki, Oddział Gdańsk oraz Rafał Czyżewski - Wiceprezes Zarządu Energa Operator S.A.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad możliwością wykorzystania szansy jaką dają inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz nad rolą operatorów systemów dystrybucyjnych we wdrażaniu smart grids i w kształtowaniu strategii opartej na innowacjach. Innowacja sektora w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych to proces uzależniony m.in. od środowiska regulacyjnego oraz od długofalowych strategii rozwoju przyjętych przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Strategia operatora systemu dystrybucyjnego musi respektować wymogi unbundlingu tak, by jakość obsługi odbiorcy usług sieciowych była jednakowo wysoka, niezależnie od tego, czy sprzedawcą energii jest podmiot z grupy kapitałowej, do której należy OSD, czy też spoza tej grupy - powiedział m.in. Marek Woszczyk, Szef URE.

Marek Woszczyk zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w strategiach przedsiębiorstw energetycznych wysokiej jakości usług oraz na uwarunkowania zewnętrzne związane m.in. z trzecim pakietem energetycznym.

Dr Mariusz Swora, Prezes URE w latach 2007 - 2010, przedstawił krajowe i międzynarodowe uwarunkowania tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w kontekście smart grid. Zdaniem dr Mariusza Swory wprowadzenie nowoczesnego systemu elektroenergetycznego opartego na systemie inteligentnych sieci wymaga zmiany modelu funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmiany modelu regulacji, a dla polskich przedsiębiorstw oznacza również konieczność wzięcia udziału w globalnym wyścigu we wdrażaniu technologii inteligentnych sieci.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.06.2011
Tagi: