Up
 
 

Nowy Biuletyn URE w Sieci. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w roku 2010

Rok 2010 w energetyce podsumowany przez Regulatora. Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki.

W Numerze 2 (76) BURE znajdą Państwo przegląd działań regulatora w roku nowelizacji Prawa energetycznego i powstania ACER.

Trzynaste z kolei Sprawozdanie z działalności Prezesa URE prezentuje obraz polskiego rynku energii A.D. 2010 widziany z perspektywy regulatora. Ubiegły rok upłynął pod znakiem nowego otoczenia prawnego, w tym nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i związanych z nią nowych zadań Prezesa URE. W nowym numerze BURE znalazły się informacje o prawnych oraz instytucjonalnych uwarunkowaniach działań Prezesa URE (ss. 3 - 11). Odpowiedzialność Prezesa URE za funkcjonowanie rynku energii obrazuje porównanie liczby zadań w poszczególnych latach: 2007 (54), 2008 (66), 2009 (71), 2010 (103). Nowelizacja ustawy, dostosowująca prawo polskie do wymogów UE, przekazała w ręce Prezesa URE większe uprawnienia m.in. w zakresie ochrony praw odbiorcy i demonopolizacji rynku.

W przeddzień polskiej Prezydencji w Radzie UE warto poznać europejski wymiar działań Prezesa URE związanych m.in. z dokończeniem implementacji II pakietu reform energetycznych i wdrażaniem III pakietu energetycznego. W ramach wdrażania postanowień III pakietu, przedstawiciele URE współtworzyli nową unijną Agencję ACER, której zadaniem jest przyspieszenie powstania jednolitego rynku energetycznego poprzez monitorowanie sytuacji na rynkach energetycznych oraz koordynowanie współpracy krajowych regulatorów.

***

Od początku 2011 roku kolejne edycje BURE publikowane są bezpłatnie, wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie WWW Urzędu.

Zapraszamy do lektury!

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.06.2011
Tagi: