Up
 
 

URE na Uniwersytecie

Energetyczny transfer wiedzy. Szkolenia, wykłady, dyżury ekspertów - URE współpracuje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Politechniką Wrocławską.

 • Konferencja podsumowująca projekt pt: „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi”, Wrocław, 1 czerwca 2011 r.
  Konferencja podsumowująca projekt pt: „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi”, Wrocław, 1 czerwca 2011 r.
 • Promocja projektu, prezentacja prof. dr hab. inż. Eugeniusza Rusińskiego, Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej
  Promocja projektu, prezentacja prof. dr hab. inż. Eugeniusza Rusińskiego, Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej
 • Przemówienie prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa, Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
  Przemówienie prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa, Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
 • Andrzej Łukasiewicz, ekspert Południowo - Zachodniego OT URE we Wrocławiu. Wykłady dla studentów Politechniki Wrocławskiej
  Andrzej Łukasiewicz, ekspert Południowo - Zachodniego OT URE we Wrocławiu. Wykłady dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Marek Woszczyk - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk, Prorektor ds. Nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z siedzibą w Szczecinie, podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej wspólnych projektów edukacyjnych.

Energetyka za katedrą

Eksperci z Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Szczecinie poprowadzą zajęcia dla studentów ZUT-u. Wykłady obejmą m.in. podstawowe dla pracy regulatora zagadnienia na temat udzielania koncesji dotyczących obrotu, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, koncesji na wytwarzanie i przesył ciepła. Studenci szczecińskiej uczelni usłyszą o samorządach i planowaniu energetycznym w gminach, w kontekście kształtowania polityki energetycznej państwa. URE przygotuje szkolenia na „gorące” tematy energetyczne, związane m.in. ze smart grids i smart metering, zmianą sprzedawcy (TPA), społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, efektywnością energetyczną i procedurach wsparcia OZE.

Zachodni Uniwersytet Technologiczny umożliwi ekspertom URE prowadzenie szkoleń w ramach zajęć dla studentów studiów dziennych i podyplomowych na kierunkach związanych z energetyką.

URE dyżuruje w Ostoi

Pracownicy URE wezmą udział w organizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych o tematyce związanej z profilem działania Urzędu, w szczególności organizowanych w Ośrodku Szkoleniowo - Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej ZUT z siedzibą w Ostoi. Przynajmniej raz w miesiącu w Ośrodku w Ostoi na dyżurach eksperckich do dyspozycji odbiorców energii będą pracownicy URE. Informacje o dyżurach eksperckich pojawią się w sieci na stronach Uniwersytetu - www.zut.edu.pl  i www.oze.szczecin.pl.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na 10 Wydziałach kształci ponad 13000 studentów. Współpraca URE i ZUT rozpoczęła się w ubiegłym roku. W trakcie projektu edukacyjnego „Energia Odnawialna w każdym domu” organizowanym w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, przedstawiciel URE - Robert Niewadzik - informował o procedurach zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zasadach funkcjonowania rynku energii oraz kierunkach zmian na rynku energii.

Strategia rozwoju energetyki we Wrocławiu

Udział ekspertów Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu w trwającym dwa lata projekcie pt. Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi, prowadzenie zajęć dla studentów uczelni, to przykłady współpracy URE z Politechniką Wrocławską.

Głównym celem projektu Strategii jest wskazanie kierunków rozwoju energetyki, w podziale na sektory - energii elektrycznej, ciepła, gazu, odnawialnych źródeł energii - oraz rozwoju prac B+R (Badanie i Rozwój) na rzecz energetyki i możliwości ich wdrożenia w regionie. Strategia powstała przy uwzględnieniu innowacyjnych technologii stosowanych w energetyce, w oparciu o metodę foresightową Delphi w kontekście podobnych strategii rozwoju w innych regionach Europy. Projekt Politechniki Wrocławskiej jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W trakcie prac nad projektem eksperci URE wzięli udział w dwóch panelach eksperckich. W panelu ekspertów w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Badania ankietowe wśród ekspertów oraz analiza ankiet i ich weryfikacja” - O problemach drobnego odbiorcy energii informowała Jadwiga Molińska. Natomiast w panelu dotyczącym aspektów ekonomicznych oraz określenia kluczowych technologii, które powinny zostać uwzględnione w strategii energetyki Dolnego Śląska udział wzięli przedstawiciele URE - Dorota Balińska i Bogdan Kasprzyk. Eksperci URE przedstawili zagadnienia dotyczące funkcjonowania i perspektyw rozwoju rynku ciepła, problemów i zagrożeń w zakresie rynku ciepła oraz możliwości ich rozwiązywania.

1 czerwca 2011 r. Politechnika Wrocławska zorganizowała konferencję podsumowującą projekt, na której zaprezentowano efekty prac merytorycznych wykonanych w ramach projektu, tj. strategię energetyczną dla Dolnego Śląska oraz wyniki badań foresightowych. Owocem prowadzonych badań jest publikacja pod redakcją dr inż. Edyty Ropuszyńskiej-Surmy i prof. dr hab. inż. Zdzisława Szalbierza „Strategia rozwoju energetyki na Dolny Śląsku na podstawie metody foresightowej Delphi” (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej) podsumowująca 2 letnie prace w tym zakresie.

Studia z regulacji...

Tajemnice regulacji w sektorze energetycznym poznawali studenci Politechniki Wrocławskiej w ramach kursu Struktury Rynku i ich Regulacje prowadzonego w roku akademickim 2010/2011.

W trakcie zajęć tematy związane z działaniami Prezesa URE przedstawił Andrzej Łukasiewicz - przedstawiciel Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu. Podczas prezentacji eksperta URE, studenci poznali zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki związane m.in. z promowaniem konkurencji na rynku energii elektrycznej, udzielaniem koncesji, zatwierdzaniem taryf. Ekspert URE wskazywał na aktywność konsumentów, która jest niezbędna przy kształtowaniu konkurencji na rynku energii. Prelekcję przeprowadzono dla dwóch grup studentów w Sali Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 14.07.2011
Tagi: