Up
 
 

URE prowadzi zajęcia edukacyjne także w wakacje...

O odbiorcy i dla odbiorcy

Tym razem eksperci Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie dzielili się wiedzą z przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych. Podczas odbywającego się na początku lipca w Maciejewie k/Maszewa (woj. zachodniopomorskie) corocznego seminarium organizowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie przedstawiciele URE zaprezentowali aktualne problemy sporządzania i zatwierdzania taryf dla ciepła. Eksperci URE przedstawili także przedsiębiorstwom ciepłowniczym z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego statystykę cen i stawek opłat za ciepło w 2010 r. oraz w I półroczu 2011 r. a także obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Dyskutowano przede wszystkim o zakresie przedkładanego corocznie Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planów rozwoju.

Na seminarium zostały również omówione najczęściej występujące problemy związane z procesem taryfowania, wśród których znalazły się między innymi: podział odbiorców na grupy taryfowe, przedstawianie przez przedsiębiorstwa kosztów uzasadnionych, ustalanie opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz ustalanie zwrotu z kapitału.

O odbiorcy i dla odbiorcy

Z kolei w czerwcu odbyły się trzy spotkania zorganizowane w ramach projektu Strefa Odbiorcy w Energetyce. Dwa z nich - z kierownictwem PKP Energetyka S.A. Pomorski Rejon Dystrybucji z siedzibą w Szczecinie oraz PKP Energetyka S.A. Obrót Energią Elektryczną Oddział w Szczecinie. W trakcie spotkania dyskutowano nad opracowanymi w URE dokumentami Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Tuż przed ostatnim szkolnym dzwonkiem eksperci URE w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie poprowadzili - w ramach edukacji dzieci i młodzieży - szkolenie dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Młodzież z zainteresowaniem przyjęła kolorowe ulotki informacyjne z kampanii „Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz”.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.07.2011
Tagi: