Up
 
 

Zaktualizowana kwota kosztów osieroconych dla 8 przedsiębiorstw energetycznych

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy o KDT, Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej ustala zaktualizowaną na dany rok kwotę kosztów osieroconych, o której mowa w Załączniku nr 3 do ustawy o KDT - dla danego wytwórcy na rok następny. We wspomnianym załączniku znajdują się kwoty kosztów osieroconych określone w sekwencji lat 2007 - 2025. Kwoty osierocone określane są w tysiącach zł - na dzień 1 stycznia 2007 r. - i aktualizowane przez Prezesa URE.

Ustawa o KDT reguluje zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Prezes URE zaktualizował na rok 2012 kwoty kosztów osieroconych dla 8 wytwórców energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm. - dalej ustawa o KDT). Zaktualizowaną kwotę kosztów osieroconych na rok 2012 obliczono przy zastosowaniu skumulowanego wskaźnika aktualizacji w wysokości 1,42794555648067.

Suma zaktualizowanej kwoty kosztów osieroconych na 2012 rok dla 8 wytwórców: PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Kozienice S.A., ZE PAK - Elektrownia Pątnów Sp. zo.o., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - wyniosła 958 011 089 złotych. Szczegółowy wykaz kwot znajdą Państwo w załączonej Informacji Prezesa URE nr 26/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 09.08.2011
Tagi: