Up
 
 

Prezes URE zaprasza do konsultacji dokumentów

Przedstawiamy projekty nowych sprawozdań dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy (formularz DPE 4.3). Na uwagi czekamy do końca sierpnia.

W związku ze zmianami w prawie Urząd Regulacji Energetyki opracował nowe projekty formularzy sprawozdawczych DPE 4.3. Przedstawiamy - częściowo wypełnione przykładowymi danymi liczbowymi - projekty tychże formularzy wraz z projektem stosownych objaśnień. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedłożonych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2011 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biopaliwa@ure.gov.pl

***

Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902) w art. 3 pkt 5 wprowadza w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) dodatkowy art. 30b, który stanowi o obowiązku przekazywania przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań rocznych zawierających informacje określone w tym przepisie.

Opracowanie i udostępnienie wzoru tego sprawozdania, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 27 maja 2011 r., powierzono Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zważywszy na fakt, iż ww. ustawa, w art. 3 pkt 3 wprowadza w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych możliwość obniżenia wielkości obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. zapewnienia minimalnego udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby własne przez podmiot realizujący NCW) za rok 2012 i lata następne, poprzez zastosowanie współczynnika redukcyjnego, w Urzędzie Regulacji Energetyki opracowano projekty dwóch rodzajów formularzy sprawozdawczych DPE 4.3:

  • za rok 2011 r., w którym nie przewidziano możliwości obniżenia wielkości obowiązku realizacji NCW oraz
  • za rok 2012 r. i lata następne, w którym przewidziano możliwość obniżenia wielkości obowiązku realizacji NCW.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.08.2011
Tagi: