Up
 
 

Raport Prezesa URE - „Energetyka Cieplna w Liczbach - 2010”

Spadek liczby koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, wzrost wartości sektora, wskaźniki charakteryzujące efektywność energetyki cieplnej koncesjonowanej - przedstawiamy kolejny raport Regulatora na temat rynku ciepła przygotowany na podstawie informacji otrzymanych z 488 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki już od 2002 r. prowadzi badania koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. W pierwszej edycji badań wzięło udział 849 podmiotów, podczas gdy w roku 2009 było ich o prawie połowę mniej (499). Od 2005 r. wyniki badań przekazywane są do Ministerstwa Gospodarki i zasilają krajową bazę danych gospodarki paliwowo-energetycznej. Badanie to - podobnie jak w latach poprzednich - zostało zrealizowane w ramach systemu statystyki publicznej i z uwagi na charakter oraz zakres stanowi wciąż unikalną publikację o regulowanym rynku ciepła w Polsce.

Zakres badań określany jest każdego roku w formularzach Sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem dostępnych on-line na stronie internetowej URE. Przedsiębiorstwa wypełniają formularze Sprawozdania w formie elektronicznej i przesyłają do URE informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej firmy w zakresie działalności ciepłowniczej, sprzedaży i zakupu ciepła, przychodów i kosztów w zakresie ciepła sprzedawanego, paliw zużywanych do produkcji ciepła.

Raport „Energetyka Cieplna w Liczbach - 2010” przynosi dane porównawcze sektora odnotowane w ubiegłym roku i prezentuje je na tle lat 2009 i 2002. Liczba koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych zmniejszyła się od 2002 r. o 44,5 %, - co spowodowane było m.in. zmianami w ustawie - Prawo energetyczne, ale także z przekształceniami własnościowymi w ciepłownictwie.

Jednym z trendów w ciepłownictwie, które charakteryzują ostatnią dekadę jest specjalizacja sektora widoczna w spadku liczby przedsiębiorstw spoza energetyki prowadzących działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło i wzrostem udziału w rynku ciepła firm typowo ciepłowniczych. Raport URE opisuje tendencje w przeobrażeniach polskiego ciepłownictwa w ostatnich latach. Pomimo, że największe przekształcenia własnościowe dokonały się na początku lat 90. - to jednak nadal zachodzą zmiany struktury sektora.

W 2010 r. ponad 70 % koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych posiadało jednolitą strukturę właścicielską, z czego prawie ¾ było własnością sektora publicznego (73%). W zdecydowanej większości przedsiębiorstw sektora publicznego funkcje właścicielskie sprawowały organy samorządu terytorialnego (89%).
Przy zmniejszającej się liczbie przedsiębiorstw koncesjonowanych rośnie moc cieplna wytwórców pozostałych na rynku. W 2010 roku całkowita moc cieplna zainstalowana w koncesjonowanych wytwórców ciepła wyniosła 59 263,5 MW, a w roku 2002 gdy - przypomnijmy - koncesjonowanych przedsiębiorstw było 44,5 % więcej, wynosiła prawie 71 tysięcy MW. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w pełnym tekście Raportu.
Zapraszamy do lektury!

***

Raport „Energetyka Cieplna w Liczbach - 2010” wpisuje się w działania rządu RP określone w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, gdzie dla wzmocnienia praktyk regulacyjnych wyraźnie zalecono zastosowanie metody porównawczej polegającej na konfrontowaniu efektywności przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 06.09.2011
Tagi: ciepło