Up
 
 

Raport Krajowy 2011 Prezesa URE dla Komisji Europejskiej

Prezentujemy raport z działalności polskiego regulatora w roku 2010 przesłany do Komisji Europejskiej

Przygotowany przez ekspertów URE Raport Krajowy z działalności Prezesa URE prezentuje najważniejsze wydarzenia na rynku energii w roku 2010 widziane z perspektywy regulatora.

Czytelnicy Raportu znajdą w nim informacje na temat kondycji hurtowego i detalicznego rynku energii w Polsce w roku 2010 r., działań regulatora w obszarze promocji konkurencji i przejrzystości rynku energii oraz starań na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorcy.

Tegoroczna edycja raportu jest szczególna - prezentuje działania Prezesa URE - po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne w marcu 2010 r., która znacznie rozszerzyła kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowi istotne źródło informacji o polskim rynku energetycznym w 2010 r.

Zapraszamy do lektury Raportu!

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 08.09.2011
Tagi: