Up
 
 

Ponad 20 tysięcy odbiorców TPA w Polsce

W sierpniu 2011 r. o ponad 274 %, w porównaniu do danych z końca roku 2010, wzrosła liczba odbiorców korzystających z możliwości zmiany sprzedawcy wśród indywidualnych odbiorców energii elektrycznej.

Tak dynamicznych zmian wśród odbiorców z grupy taryfowej G w jeszcze nie było. Odbiorców TPA z grupy taryfowej „G” jest już ponad pięć tysięcy (5 016). Od końca 2010 roku do końca sierpnia 2011 r. nowego sprzedawcę wybrało aż 3676 odbiorców. Tylko w lipcu i w sierpniu 2011 z prawa do wyboru sprzedawcy energii skorzystało 3218, a w samym sierpniu 1649 odbiorców - to jest więcej odbiorców, niż przez ostatnie cztery lata, od kiedy wszyscy mamy prawo do wyboru i zmiany sprzedawcy prądu. Jeżeli obecny trend się utrzyma, niedługo proporcje zmian wśród gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych będą zbliżone.

A, B, C - wzrost o 100%

Liczba odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii w grupach taryfowych A, B, C - przekroczyła 15 tysięcy i wg stanu na koniec sierpnia 2011 r. wyniosła 15 203. Tym samym od końca 2010 r. do końca sierpnia 2011 r. wyboru sprzedawcy dokonało 7592 odbiorców - co stanowi prawie 100 % (99,8 %) liczby zmian dokonanych do końca roku 2010 r.

Ogółem z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od początku 2011 roku skorzystało 11 268 odbiorców energii elektrycznej.

Dynamikę zmian liczby odbiorców grup taryfowych A, B, C i G od czerwca 2010 r. do sierpnia 2011 r. w ujęciu narastającym prezentuje wykres poniżej.

  

Po raz pierwszy od czterech lat liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G w lipcu i sierpniu 2011 r. rosła szybciej niż zarejestrowana w tym samym czasie liczba zmian wśród przemysłowych odbiorców energii. Skalę zmian w poszczególnych miesiącach prezentuje poniższy wykres.

***

O tym co zrobić by zmienić sprzedawcę prądu pisaliśmy już wielokrotnie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki www.maszwybor.ure.gov.pl.
W razie wątpliwości warto skontaktować się pracownikami URE z Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii lub Oddziałami Terenowymi Urzędu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.10.2011