Up
 
 

Rośnie liczba zmian sprzedawcy energii w gospodarstwach domowych

Prawie siedem tysięcy odbiorców TPA w grupie odbiorców indywidualnych zarejestrował monitoring URE we wrześniu 2011 r.

Trwa notowany od końca czerwca 2011 roku wzrost liczby indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, którzy zdecydowali się skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy. Liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wzrosła od końca grudnia 2010 roku o 417 % i na koniec września 2011 r. wynosiła już 6 933. Przypomnijmy, że jeszcze w czerwcu 2011 r. odbiorców TPA w tej grupie taryfowej było o ponad 5 tysięcy mniej. We wrześniu w grupie taryfowej G dokonano 1917 zmian tj. o 268 więcej niż w sierpniu 2011 r.

Skalę zmian w grupie taryfowej G prezentuje wykres poniżej.

Systematycznie rośnie także liczba odbiorców TPA wśród odbiorców z grup taryfowych A,B,C. Na koniec września 2011 r. odbiorców TPA w trzech grupach taryfowych było już 16 470, co stanowi wzrost o 116,4 % w stosunku do końca grudnia 2010 r. W trakcie 9 pierwszych miesięcy tego roku liczba odbiorców TPA w grupach taryfowych A, B, C wzrosła o 8 859 odbiorców.

Systematyczny wzrost liczby przemysłowych odbiorców TPA prezentuje poniższy wykres.

  

W sumie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku z możliwości zmiany sprzedawcy energii skorzystało 14 452 odbiorców z czterech grup taryfowych.

Prezentację dynamiki zmian prezentują wykresy:


O dalsze ułatwienia zmiany sprzedawców energii dla odbiorców w krajach Unii Europejskiej zaapelowano na zakończonym w ubiegłym tygodniu 4 dorocznym spotkaniu Forum Londyńskiego. Forum zostało powołane przez Komisję Europejską w październiku 2008 r. Podczas 4th Citizens’ Energy Forum (26 - 27 października 2011 r.), przewodniczący CEER Lord Mogg wezwał do „tworzenia rynku energii wokół odbiorcy”, a CEER zaprezentowała wstępne wyniki konsultacji społecznych projektu Wytycznych Dobrych Praktyk w zakresie uwzględnienia oczekiwań odbiorców energii na rzecz możliwości zmiany sprzedawcy i przejrzystości rachunków za energię w tworzeniu detalicznego rynku energii - Draft GGP on retail market design, with a focus on supplier switching and biling.

Więcej mocy TPA

Spośród wszystkich OSD największy wzrost wolumenu energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom TPA odnotowały m.in. ENEA OPERATOR Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A., ENERGA - Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o. oraz PKP Energetyka S.A., Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. W sumie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku dwunastu OSD dostarczyło odbiorcom TPA 25 018 308 MWh.

Dane dotyczące ilości energii dostarczonej odbiorcom TPA obrazuje poniższa tabela.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2010 IX 2011 I-XII 2010 I-IX 2011
1. PGE Dystrybucja S.A. 1 897 5367 4 180 807 4 345 890
2. ENERGA-Operator SA 1 353 3843 2 130 397 2 607 982
3. TAURON Dystrybucja S.A.* 4 041 10 230 10 069 075 9 440 030
  z tego  
  dawny ENION SA 1 624 4764 7 189 967 6 470 034
  dawna EnergiaPro SA 2 417 5466 2 879 108 2 969 996
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 751 1577 2 806 482 3 246 248
5. Vattenfall Distribution Poland SA 457 942 4 644 573 4 009 775
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 421 1291 838 675 1 062 787
7. PKP Energetyka S.A. 30 75 24 837 32 388
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 1 63 662 27 208
9. Orlen S.A. 0 0 0 0
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 0 14 0 7 836
11. Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0 1 0 238 164
  8 951 23 403 24 695 508 25 018 308
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 03.11.2011