Up
 
 

URE w regionach - energetyczna Małopolska

O bezpieczeństwie dostaw energii w kontekście awarii z 2010 roku oraz o technologicznej zmianie polskiego sektora energetycznego - przedstawiciele regulatora prezentowali stanowisko Prezesa URE podczas dwóch konferencji w Krakowie

I Kongres Energetyczny w Małopolsce

To regionalna konferencja zamykająca projekt POWER Low Carbon Economies, organizowany przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska Sp. z o.o. odbyła się dniu 9 listopada 2011 r. Podczas konferencji Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba wygłosiła wykład pt. Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE.

W dalszej części spotkania o bezpieczeństwie energetycznym Małopolski - w kontekście masowych awarii sieci elektroenergetycznych z 2010 r. - mówili przedstawiciele największych przedsiębiorstw energetycznych regionu, samorządów i świata nauki.

Organizator Kongresu - Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. - współpracuje z Oddziałem Terenowym URE w Krakowie. MAEŚ jest strategicznym koordynatorem nowej inicjatywy - opracowania Regionalnego Planu Energetycznego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2032. Dyskusja nad kształtem planu będzie przedmiotem spotkań - powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego - Rady Konsultacyjnej, w pracach której weźmie udział także Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie.

W Krakowie o przyszłości w energetyce

Również w Krakowie, w dniach 14 i 15 listopada 2011 r., pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, odbyło się I Forum Nowej Gospodarki pod hasłem „Z nową energią ku przyszłości”. Forum organizowali wspólnie przedstawiciele świata nauki (AGH i UJ), administracji (województwo Małopolskie) oraz otoczenia biznesu. Forum towarzyszyły wystawy prezentujące najlepsze przykłady wdrożeń oraz projekty dla zielonej energetyki, a także ekspozycja modelowych rozwiązań „inteligentnego miasta”.

W pierwszym dniu Forum, konferencje odbywały się na terenie Akademii Górniczo - Hutniczej, zaś w drugim dniu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. W panelu Energetyka rozproszona i wielkoskalowa - konkurencja czy współdziałanie, przedstawiona została rola i perspektywy rozwoju tzw. energetyki zielonej, węglowej, jądrowej oraz projekty związane z wydobyciem w Polsce gazu łupkowego. W dyskusji panelowej Polska Południowa - centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym, moderator dyskusji Senator RP Janusz Sepioł, przy udziale przedstawicieli województw śląskiego i małopolskiego, przedstawił szanse obu województw na rozwój nowoczesnej gospodarki. O tym czy Południe kraju ma szansę stać się Polską Doliną Krzemową - powiązaną ze światowymi centrami nowych technologii - warto rozmawiać, zwłaszcza w kontekście zapotrzebowania na energię, wymagań ochrony środowiska oraz znaczenia parków naukowo-technologicznych w rozwoju miast i regionów.

Drugi dzień sympozjum zdominowała całkowicie tematyka energetyczna. Wykład główny Nowa energia - spojrzenie z perspektywy Polski wygłosił Olgierd Dziekoński, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Podczas sesji Technologiczna transformacja systemów i sieci elektroenergetycznych przedstawione zostały elementy tworzące system energetyki rozproszonej - inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentne systemy pomiarowe, wirtualne elektrownie, systemy informatyczne wspierające zarządzanie sieciami inteligentnymi, ogniwa paliwowe oraz przyszłość pojazdów elektrycznych.

Efektywność energetyczna w praktyce była przedmiotem panelu, w którym zaprezentowano przykładowe działania efektywności energetycznej zrealizowane przez Gminę Radzionków oraz Urząd Miasta w Częstochowie. Przedstawione zostały możliwości uzyskania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Po zakończeniu wykładów i paneli dyskusyjnych nastąpiło podsumowanie dwudniowych obrad na konferencji prasowej z udziałem marszałków Województw Małopolskiego i Śląskiego, Rektorów AGH, UJ i Politechniki Śląskiej oraz Przewodniczącego Forum Nowej Gospodarki.

  • I Kongres Energetyczny w Małopolsce
    I Kongres Energetyczny w Małopolsce
  • I Forum Nowej Gospodarki
    I Forum Nowej Gospodarki
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.11.2011
Tagi: