Up
 
 

Pojazdy elektryczne w Europie. URE na Expert Seminar w Londynie

Zamówienia publiczne i rozwój inteligentnych sieci zadecyduje o rozwoju e-mobilności - pojazdów elektrycznych w Europie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako jedyny europejski regulator bierze udział w pracach programu Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE Sieci Tematycznej w ramach projektu URBACT II.

W dniach 23-24 listopada 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie projektu - London Expert Seminar, w których udział wzięła przedstawiciel Prezesa URE - Pani Jolanta Skrago z Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach. W seminarium eksperckim uczestniczył przedstawiciel lidera projektu - Westminster City Council oraz pozostali partnerzy projektu z: Lizbony, Madrytu, Frankfurtu nad Menem, Oslo, Sztokholmu i Katowic, a także goście związani z rozwojem szeroko rozumianej e-mobilności.

Smart grid dla e-mobilności

Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi jest coraz większe, a jedną z głównych barier rozwoju jest oddziaływanie pojazdów EV (Electric Vehicles) na system elektroenergetyczny. Rozwój e-mobilności spowoduje większe zapotrzebowanie na moc i energię, pomimo, że najwięcej pojazdów elektrycznych będzie pobierało energetyczne paliwo w trybie tzw. wolnego ładowania w domu, w porze nocnej, kiedy obciążenie systemu jest najmniejsze.
Podczas seminarium mówiono o smart grid, o warunkach rozwoju flot pojazdów z napędem elektrycznym (samochodów - w tym pojazdów hybrydowych, skuterów czy rowerów), infrastruktury technicznej (punktów szybkiego i wolnego ładowania) oraz o wpływie rozwoju floty pojazdów EV na środowisko i sieć elektroenergetyczną.

EV tankuje za darmo

Kluczem do rozwoju floty pojazdów elektrycznych są zamówienia publiczne, aktywność samorządów i decyzje podejmowane na szczeblu rządowym. W październiku 2011 r. Sztokholm podpisał umowy z 6 różnymi dostawcami na dostawę 1250 samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in z czego: 850 dla sektora publicznego. Do marca 2013 rząd Wielkiej Brytanii w ramach systemu ‘Plugged-In Places’ współfinansuje powstanie ok. 9000 punktów ładowania w Londynie, North East and Milton Keynes, środkowej i wschodniej Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej, Manchesterze. Tylko w Londynie zgodnie z samorządowym „Mayor’s Electric Vehicle Delivery Plan” do 2013 r. w ma powstać ok. 1.300 punktów ładowania, obsługujących flotę ok. 100.000 pojazdów elektrycznych. Natomiast w całej Portugalii w ramach Programu Mobilności Elektrycznej (Program MOBI.E) do końca bieżącego roku zacznie działać 1300 stacji wolnego ładowania w 25 miastach w tym w Lizbonie, Porto i Bradze oraz 50 stacji szybkiego ładowania między miastami z infrastrukturą e-mobility. MOBI.E - to w pełni zintegrowany i całkowicie interoperacyjny krajowy system mobilności elektrycznej umożliwiający każdej osobie dostęp do dowolnego dostawcy energii elektrycznej w dowolnym punkcie ładowania, obsługiwanym przez dowolnego usługodawcę. Zapewnia to przejrzystość i konkurencyjność w tworzeniu nowych usług na rynku energii oraz prowadzi do rosnącego znaczenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Portugalia jest jednym z pierwszych krajów na świecie posiadającym zintegrowaną politykę dotyczącą e-mobilności oraz ładowania pojazdów elektrycznych.

Oprócz łatwo dostępnej infrastruktury do rozwoju floty pojazdów EV mają zachęcać m.in. darmowe parkingi, darmowe ładowanie pojazdów elektrycznych, dopłaty do zakupu nowych pojazdów elektrycznych, możliwość korzystania z buspasów czy zwolnienia podatkowe.

Zapraszamy do lektury prezentacji i materiałów ze spotkania w Londynie, umieszczonych pod tekstem.

***

W projekcie Urbact II Prezesa URE reprezentują Marek Miśkiewicz - Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Katowicach oraz pracownik Oddziału Jolanta Skrago.
W lipcu 2010 r. Miasto Katowice przystąpiło do projektu Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE Sieci Tematycznej w ramach projektu URBACT II. Liderem projektu jest Westminster City Council z Wielkiej Brytanii. Pozostali partnerzy projektu to miasta: Lizbona, Beja, Madryt, Frankfurt, Oslo, Sztokholm, Suceava, Zografou oraz Miasto Katowice.
Celem projektu jest stworzenie zintegrowanych, zrównoważonych strategii, przygotowanie rozwiązań technologicznych dla miast i promocji użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Inicjatywy samorządów, które inspirują sektor publiczny i prywatny do użytkowania samochodów elektrycznych, mają wpływ na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności miast dla potencjalnych inwestorów. Partnerzy projektu EVUE wymieniają się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań kluczowych problemów takich jak pokonywanie nieufności społecznej, brak niezbędnej infrastruktury, szybki rozwój technologii oraz przestarzałe modele ekonomiczne. O programie URBACT II pisaliśmy m.in. w marcu 2011 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.12.2011
Tagi: