Up
 
 

Power Ring 2011

Prezes URE o przyszłości rynku energetycznego

  • Źródło: <i>Procesy Inwestycyjne</i>
    Źródło: Procesy Inwestycyjne
  • Źródło: <i>Procesy Inwestycyjne</i>
    Źródło: Procesy Inwestycyjne
  • Źródło: <i>Procesy Inwestycyjne</i>
    Źródło: Procesy Inwestycyjne

Polityka klimatyczna UE powinna zostać zmodyfikowana, a państwa członkowskie mają prawo do realizacji zapisów pakietu energetyczno - klimatycznego Unii Europejskiej zgodnie z interesem narodowym oraz troską o zachowanie i rozwój własnego potencjału gospodarczego. O dialogu, porozumieniu i „planie Marshalla” dla polskiej energetyki rozmawiali uczestnicy Power Ring 2011.

16 grudnia 2011 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli świata nauki, polityki i sektora energetycznego, odbyło się jedno z ważniejszych w tym roku spotkań dotyczących przyszłości polskiej gospodarki - konferencja - POWER RING 2011 - Energy Roadmap 2050 - Europejska polityka energetyczno - klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej. Konferencję otworzyli Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki oraz prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Prezes URE Marek Woszczyk wziął udział w Sesji I konferencji - panelu - Paliwa i Energia Elektryczna - pozyskiwanie, przesył i handel.

Innowacyjność, konkurencyjność, rozwój

Prezes URE zwrócił uwagę na innowacyjność i konkurencyjność jako paradygmaty rozwoju polskiej energetyki.

- Energetyka jest częścią gospodarki i musi wziąć udział w projekcie modernizacji polskiej gospodarki w bardziej innowacyjną i konkurencyjną - podkreślił m.in. Marek Woszczyk. Prezes URE odniósł się do mechanizmów regulacyjnych, kształtowania cen, systemu taryfowania przedsiębiorstw oraz warunków funkcjonowania rynku energii.

- Chociaż regulacja stabilizuje system zobowiązań na rynku energii, pamiętajmy, że immanentną cechą liberalizacji do której zmierzamy jest niepewność, wolny rynek nie istnieje bez niepewności - powiedział Szef URE.

Odnosząc się do nowych zadań regulatora związanych z tzw. obligiem giełdowym, Prezes URE stwierdził, że obligo giełdowe pozwoliło na wykreowanie odpowiedniego poziomu płynności na hurtowym rynku energii elektrycznej, a co za tym idzie wykreowało obiektywną cenę rynkowa.

Wolny rynek = niskoemisyjność

Zdaniem Prezesa URE droga do gospodarki niskoemisyjnej, z ochroną pozycji odbiorców energii, prowadzi przez wzrost konkurencyjności rynku energii, a obecny poziom i jakość dostępu do energii elektrycznej jest konsekwencją historii polskiej gospodarki, w tym wielu lat zaniechań inwestycyjnych.

- Jeżeli będziemy mieć dostateczny poziom dobrze rozumianej konkurencji na rynku energii, łatwiej nam będzie osiągnąć cele założone w pakiecie energetyczno - klimatycznym, obniżyć emisyjność gospodarki przy zachowaniu dostępu do energii dla każdej kategorii konsumenta energii elektrycznej - powiedział Szef URE.

W opinii Marka Woszczyka na polski energy - mix, będą wpływały decyzje przedsiębiorstw. Państwo może stymulować rozwój poprzez określanie systemów wsparcia bądź demotywację, ale decyzje będą podejmowali poszczególni inwestorzy. Im więcej będzie miejsca dla inwestorów, dla ich pomysłowości, innowacyjności, dla swobody podejmowania decyzji, tym większa szansa na sukces w technologicznej zmianie polskiej gospodarki - w kierunku wyzwań gospodarki niskoemisyjnej - podkreślił Marek Woszczyk.

W Sesji obok Prezesa URE wzięli udział m.in. dr Jan Chadam Prezes Zarządu GAZ - SYSTEM, Krzysztof Nosal, Dyrektor Arizona Chemical, Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii, Wojciech Hann, Partner, Deloitte. Debatę poprowadziła red. Agnieszka Łakoma.

Dekada gazu

W trakcie sesji dyskusja toczyła się wokół kosztów redukcji emisji, systemu wsparcia innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, liberalizacji rynku gazu w Polsce, wzrostu znaczenia gazu w elektroenergetyce. Najbliższa dekada będzie dekadą gazu, a prognozy MAE wskazują na wzrost zapotrzebowania Europy na gaz ziemny do 600 mld m³ w 2030 r. Integracja europejskiego rynku gazu oraz inwestycje infrastrukturalne pomogą zapewnić akceptowalne dla odbiorców ceny surowca. Koszt budowy gazoportu w Świnoujściu zwróci się w ciągu dwóch lat, dając nam dostęp do 12 - 15 mld m³ gazu ziemnego. Warto inwestować w instalacje magazynowe. Rozbudowa infrastruktury magazynów gazu, pozwoli nam obniżyć ceny gazu w Polsce do średniego poziomu europejskiego.

Zdaniem uczestników wzrost efektywności energetycznej polskiej gospodarki - stanowi najtańszy sposób na dalsze obniżenie emisji CO₂. Droga do gospodarki niskoemisyjnej prowadzi przez ograniczenie konsumpcji, wzrost obecności gazu w elektroenergetyce oraz dalszy wzrost wytwarzania energii z OZE. Kolejną szansę daje nam rozwój energetyki rozproszonej i wspieranie prosumentów. Inwestycje w nowoczesne technologie niskoemisyjne stają się kluczowe dla polskiej gospodarki - zapotrzebowanie na energię w Polsce będzie rosnąć - według szacunków MAE o 20% do 2030 r. W trakcie debaty zapowiedziano dalsze wsparcie dla obiektów demonstracyjnych CCS, bo chociaż struktura generacji w Polsce oparta jest na węglu to proces rezygnacji z paliw kopalnych powinien przebiegać łagodnie.

W relacji do roku bazowego protokołu z Kioto, Polska w 2008 r. przekroczyła cel emisyjny o prawie 25 %. Zapisy pakietu energetyczno - klimatycznego powinny być realizowane w sposób wyważony.

Czas na podsumowania

Power Ring 2011 r. był okazją do podsumowania dwóch lat pracy Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Bezpośrednio po zakończeniu I sesji - członkowie Prezydium Rady - prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kleiber oraz dr Janusz Steinhoff odebrali z rąk prof. Macieja Kaliskiego, wiceministra gospodarki odznaczenia resortowe - „Za zasługi dla energetyki”.

Profesor Jerzy Buzek podkreślił znaczenie nowych inwestycji w energetyce dla utrzymania tempa rozwoju gospodarczego Polski, wyrównania różnic cywilizacyjnych między centrum a peryferiami kraju oraz determinującą procesy zmian - rolę efektywności energetycznej i wdrożenia programu inteligentnych sieci

W trakcie debaty podkreślano, że strategia państwa dotycząca rozwoju energetyki - „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” powinna zostać zaktualizowana pod kątem nowych kierunków działań KE określonych w Energy Roadmap 2050. Transmisję z konferencji obejrzało 45 tysięcy internautów.

POWER RING 2011 - Energy Roadmap 2050 - Europejska polityka energetyczno - klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej zorganizowały: Procesy Inwestycyjne, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA, Instytut im. E. Kwiatkowskiego.

Spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.12.2011
Tagi: