Up
 
 

Minister Gospodarki powołał wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Maciej Bando obejmie stanowisko z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Ostatnio, w latach 2002-2009 związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił między innymi funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował między innymi z grupą CASE.

Do obowiązków nowego wiceprezesa URE będzie należał nadzór nad realizacją zadań Prezesa URE z zakresu efektywności użytkowania paliw i energii. Do jego kompetencji będzie należał także nadzór nad realizacją obowiązków Prezesa URE w zakresie monitorowania realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Kandydatura Macieja Bando na stanowisko wiceprezesa została wyłoniona w wyniku otwartego naboru prowadzonego przez Prezesa URE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.12.2011
Tagi: