Up
 
 

Prezes URE pyta o zmianę sprzedawcy energii elektrycznej i niezawodność pracy OSD w 2011 r.

Ankieta dla OSD na temat zmiany sprzedawcy energii i pytania o bezpieczeństwo sieci dystrybucyjnej

Do 10 lutego 2012 r. przedsiębiorstwa energetyczne powinny przesłać do URE wypełnioną ankietę z informacjami dotyczącymi zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, informacjami o odbiorcach przyłączonych do sieci OSD oraz ilości przełączeń odbiorców do nowych sprzedawców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
Również do 10 lutego 2012 r. przedsiębiorstwa energetyczne (OSD) powinny przesłać do regulatora informacje dotyczące realizacji obowiązków w zakresie niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej, utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej, bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Zgodnie z art. 28 ustawy prawo energetyczne, Prezes URE monitoruje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego m.in. w zakresie wypełniania przez operatorów systemów dystrybucyjnych obowiązków wynikających z art. 9 c ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Wypełnioną ankietę dot. zmiany sprzedawcy oraz pismo z informacjami na temat obowiązków OSD wynikających z art. 9 c ust. 3 ustawy p.e. - należy przesłać do dnia 10 lutego 2012 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Departament Promowania Konkurencji, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: halina.jarzebska@ure.gov.pl, leszek.kukula@ure.gov.pl oraz dpk@ure.gov.pl.

Szczegółowe informacje odnajdą Państwo w piśmie do przedsiębiorstw energetycznych oraz w ankiecie.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.01.2012