Up
 
 

Cztery i pół miliona kliknięć w stronę regulatora w 2011

W 2011 odwiedziło nas półtora miliona wirtualnych gości. Dziękujemy Czytelnikom i Autorom tekstów

W 2011 r. strony URE z informacjami przygotowanymi dla odbiorców energii odwiedziło prawie półtora miliona unikalnych użytkowników (1 476 009). Suma odsłon wszystkich serwisów URE zbliża się do czterech i pół miliona (4 448 989 odsłon w 2011 r.). Miesiąc w miesiąc w wirtualne wrota URE pukano 370 tysięcy razy tj. 150 tysięcy razy więcej niż w ubiegłym roku (220 tys. odsłon miesięcznie w 2010 r.). Wzrosła także liczba naszych Czytelników - z 80 tysięcy miesięcznie w 2010 r. - do 123 tysięcy unikalnych użytkowników w 2011 r.

O wolny rynek energii - w sieci

Podwójnym milionerem jest strona główna URE www.ure.gov.pl (2 064 955 odsłon i 724 117 tysięcy unikalnych użytkowników) - to nasze aktualności oraz wirtualne drzwi do innych do serwisów - w tym do drugiego na podium - serwisu „URE dla przedsiębiorstw” - prawie milion „kliknięć”: 266 577 unikalnych użytkowników i 974 804 odsłon w 2011 r. W serwisie „Dla przedsiębiorstw koncesjonowanych” zamieszczamy m.in. Stanowiska i Informacje Prezesa URE - w 2011 r. opublikowaliśmy ich 37. To za pomocą strony internetowej Prezes URE w 2011 r. prowadził konsultacje społeczne m.in. w sprawie Programu uwalniania gazu, Stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych w formule smart grid ready czy Koncepcji dotyczącej modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów.

Zapraszamy do rejestracji i lektury newslettera URE. Raz w tygodniu do Czytelników portalu URE.gov.pl rozsyłany jest newsletter, zawierający aktualne informacje dotyczące działań Prezesa URE. Energetyczny Tygodnik URE wysyłany jest w każdy piątek.

Do pierwszego etapu konsultacji w przygotowaniu „Mapy drogowej uwolnienia rynku gazu” zaproszono wszystkich Interesariuszy rynku. 26 lipca 2011 r. przeprowadzenie badania ankietowego, w celu wdrożenia Programu uwalniania gazu - zarekomendował Prezesowi URE - Zespół Doradczy ds. związanych z liberalizacją rynku gazu ziemnego w Polsce. Przeprowadzenie konsultacji publicznych rekomendowano mając na uwadze realizację działań wynikających z dokumentu: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, w tym przede wszystkim, działań dotyczących zmian mechanizmów regulacji wspierających konkurencję na rynku gazu i wprowadzenia rynkowych metod kształtowania cen gazu. Wyniki konsultacji opublikowano na stronie internetowej Urzędu.

Konsultacje publiczne w sieci prowadzono również dla kluczowych dokumentów związanych z funkcjonalnością systemu smart metering/smart grid: Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych w formule smart grid ready czy Koncepcji dotyczącej modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów oraz dokumentów europejskiej agencji regulacyjnej ACER dotyczących m.in. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych w zakresie gazu i przyłączania do sieci elektroenergetycznych.

BIP - administracja dla obywateli

Trzecim najchętniej odwiedzanym serwisem URE jest Biuletyn Informacji Publicznej z bazami danych koncesjonariuszy, operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) elektroenergetycznych i gazowych, a przede wszystkim z opublikowanymi 2011 r. Biuletynami Branżowymi URE z decyzjami taryfowymi. W 2011 r. przygotowaliśmy 184 wydania Biuletynu Branżowego URE Energia elektryczna i 78 edycji Biuletynu Branżowego URE Paliwa gazowe - z taryfami oraz innymi decyzjami Prezesa URE.

URE dla odbiorców energii

Serwis internetowy „URE dla odbiorców energii” jest - narzędziem informacji o rynku energii, o prawach konsumentów i możliwościach działania Prezesa URE w trosce o odbiorców, zgodnie z wielokrotnie podkreślaną przez regulatora zasadą, że wszyscy jesteśmy odbiorcami energii. To czwarty z kolej, najczęściej odwiedzany serwis URE, z którego w ubiegłym roku skorzystało ponad 100 tysięcy odbiorców (116 925 unikalnych użytkowników, prawie 280 tysięcy odsłon).

Informacje i opracowania dotyczące działalności regulatora na rzecz odbiorców energii zamieszczane są m.in. w specjalnie dedykowanym konsumentom - „Poradniku Odbiorcy” (5355 unikalnych użytkowników, 6637 odsłon), w ramach którego dostępne są casusy - studia przypadków - wyjaśniające najczęściej i najbardziej typowe problemy zgłaszane do Prezesa URE przez odbiorców energii - FAQ: najczęściej zadawane pytania.

Portale dla odbiorców z informacjami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania energii: URE dla Odbiorcy Energii - i Poradnik odbiorcy - jak oszczędzać energię elektryczną odwiedziło ponad 6 tysięcy gości (5355 unikalnych wejść oraz 6 637 odsłon serwisu). W tym samym czasie poradnikowy film edukacyjny URE - „Bądź Świadom Za Co Płacisz ?” obejrzało prawie 3 i pół tysiąca widzów (2920 - unikalnych użytkowników, 3444 odsłon serwisu).

Zmieniasz bo wiesz - Prezes URE informuje o prawie do zmiany sprzedawcy energii

Podstawą działań edukacyjnych Prezesa URE jest przekonanie o tym, że tylko odpowiednio poinformowany odbiorca może skutecznie dbać o własne interesy na rynku energii. W 2011 r. między innymi dzięki informacjom przekazywanym przez ekspertów URE, z prawa do zmiany sprzedawcy skorzystało 14 tysięcy odbiorców komercyjnych i 13 tysięcy odbiorców w gospodarstwach domowych. W ciągu ostatniego roku liczba wszystkich aktywnych odbiorców prądu wzrosła z niecałych 9 do ponad 36 tysięcy. Przypomnijmy, że jeszcze rok temu - według stanu na 31. 12. 2010 roku - konsumentów, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy wśród odbiorców komercyjnych było 7611 (dziś 21 716), natomiast odbiorców w gospodarstwach domowych było 1340 (dziś 14 341). Oznacza to, że do tej pory sprzedawcę energii zmieniło prawie 40 tysięcy odbiorców. Według wyników badań społecznych TNS OBOP „Świadomość energetyczna Polaków” z grudnia 2011 roku, czyli już zakończeniu kampanii edukacyjnej URE - „Prąd to też towar. Zdecyduj od kogo go kupujesz” - aktualnie 58 % respondentów zna przysługujące im prawo. Jednak prawo to jest jeszcze ciągle nieznane co trzeciemu Polakowi (33 % ankietowanych).

Solidnym informacyjnym wsparciem odbiorców okazał się nowy serwis URE - Cenowy ENergetyczny Kalkulator Internetowy - CENKI. Tylko od 30 maja do 31 grudnia 2011 r. stronę z kalkulatorem taryfowym URE odwiedziło ponad 30 tysięcy wirtualnych gości. Strona zanotowała 116 tysięcy odsłon. Natomiast ponad 80 tysięcy gości odwiedziło stronę www.maszwybor.ure.gov.pl z informacjami dla odbiorców indywidualnych i komercyjnych dotyczącymi możliwości zmiany sprzedawcy energii (81630 unikalnych użytkowników, 222 509 odsłon w 2011 r.).

Wirtualny transfer wiedzy - Biuletyny Urzędu Regulacji Energetyki

Realizując postulaty e-administracji, czołowe wydawnictwo URE - Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, w celu wolnego dostępu do informacji, dla komfortu Czytelników, od początku 2011 r. ukazuje się wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.

W 2011 r. opublikowaliśmy 4 wydania Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki w nowej szacie graficznej z artykułami przygotowanymi przez ekspertów rynku energetycznego:

Nr 1/20011 - z pełnym tekstem raportu Prezesa URE - przedstawiającego i oceniającego: warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizację przez operatorów systemu elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na energię elektryczną.

Nr 2/2011 - Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2010 r.

Nr 3/2011 - Nowe instrumenty i inicjatywy społecznej odpowie¬dzialności biznesu, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świetle trzecich badań ankietowych - Raport z badań, raport z badań ankietowych przedsiębiorstw cie¬płowniczych.

Nr 4/2011: Polska Prezydencja w URE - podsumowanie półrocznego przewodnictwa Polski w Radzie UE, Analiza sprawozdań z realizacji programów zgodności w spółkach operatorów systemów dystrybucyjnych za rok 2009, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

URE w Europie

W roku 2011, roku Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, stronę prezydencja.ure.gov.pl, poświęconą działaniom regulatora w trakcie półrocznego przewodnictwa Polski w UE, odwiedziło niemal 15 tysięcy unikalnych użytkowników (14 890 u.u. i 28 969 odsłon), natomiast jej angielski odpowiednik odwiedziło prawie 8 tysięcy gości (7 908 indywidualnych użytkowników i ponad 13 tysięcy odsłon).

Natomiast anglojęzyczną stronę URE, odwiedziło w 2011 r. 32% więcej gości niż w latach ubiegłych (57 885 unikalnych użytkowników oraz 129 877 tysięcy odsłon).

TOP Lista URE

Najczęściej czytane w 2011 roku teksty na stronie www URE były skierowane do odbiorców energii. Zdecydowany Nr 1 to poradnikowy „Przed wakacjami - co warto wiedzieć?” czyli część akcji informacyjnej prowadzonej wspólnie z UOKiK oraz kilkudziesięcioma innymi partnerami. Latem 2011 r. 27 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informowało o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych dla konsumentów, odbiorców energii przed długim urlopem wypoczynkowym, w tym o zachowaniach promujących racjonalne wykorzystanie energii. Porady dla odbiorców energii opublikowano w aktualnościach na stronie głównej URE oraz w serwisach dla odbiorców, a teksty przygotowane przez specjalistów URE przedrukowywała prasa i portale internetowe. Duże zainteresowanie Czytelników portali internetowych URE wzbudziły także: „URE uruchamia Cenowy ENergetyczny Kalkulator Internetowy - CENKI” oraz „Masz prawo nie zgadzać się z zapisami umów dotyczących zakupu energii elektrycznej i gazu” - poświęcony niedozwolonym i uderzającym w interesy odbiorców energii tzw. klauzulom abuzywnym.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.02.2012
Tagi: