Up
 
 

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za I kwartał 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 11/2012

W dniu 13 kwietnia 2012 r. Prezes URE ogłosił średnią kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za I kwartał 2012 r.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.04.2012