Up
 
 

Forum Energetyki Słonecznej pod patronatem Prezesa URE

Specjaliści Urzędu przedstawiali założenia polityki regulacyjnej podczas dwóch wydarzeń organizowanych w ramach „Europejskich dni słonecznych w Szczecinie”

Słonecznie w Ostoi

W dniu 11 maja 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi odbyło się regionalne Forum Energetyki Słonecznej, organizowane w ramach „Europejskich dni słonecznych”. Patronat nad Forum objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Forum to spotkanie Złotego Trójkąta - świata nauki, biznesu i administracji publicznej. Do Ostoi przyjechali zarówno przedstawiciele uczelni, administracji samorządowej i centralnej, instytucji finansujących inicjatywy ekologiczne jak i przedsiębiorcy promujący energooszczędne, solarne systemy oświetleniowe i grzewcze. Podczas forum rozmawiano o wykorzystaniu energii słonecznej w budownictwie użyteczności publicznej.

Zespół Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie, wspierając merytorycznie Organizatorów Forum, przygotował 3 wystąpienia.

I tak Dyrektor Oddziału Pani Anna Bródka przedstawiła zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w kontekście równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych. Szefowa szczecińskiego OT podkreślała udział Prezesa URE w administracyjnej sferze istniejącego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Z kolei Pani Małgorzata Górecka-Wszytko omówiła obowiązki Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle ustawy o efektywności energetycznej. Starszy specjalista szczecińskiego OT przedstawiła procedury i mechanizmy ustawowe dotyczące efektywności energetycznej. W trakcie prezentacji poruszyła także problematykę zadań jednostek sektora publicznego w kontekście przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, szczególnie oszczędności zużycia energii oraz efektywnego zarządzania energią.

Pan Robert Niewadzik omówił kwestie związane z systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii. Wskazał obowiązki wynikające z prawa unijnego, obecny stan systemu wsparcia dla energii elektrycznej oraz obowiązek zakupu ciepła wynikające z ustawy - Prawo energetyczne. Przedstawiciel URE zaprezentował dane dotyczące mocy zainstalowanych urządzeń OZE, produkcji energii oraz ilości wydanych świadectw pochodzenia z zaznaczeniem udziału energetyki słonecznej, wskazując także na planowane kierunki zmian w systemie wsparcia.

Słonecznie w Siemczynie

W dniu 18 maja 2012 r. w Siemczynie k. Złocieńca (woj. zachodniopomorskie) odbyła się konferencja w ramach „Europejskich dni słonecznych”, na której poruszano zagadnienia związane z problematyką odnawialnych źródeł energii, w szczególności w zakresie źródeł zasilanych energią słoneczną.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej i centralnej (Ministerstwo Środowiska), środowisk naukowych (Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie), instytucji wspierających producentów energii odnawialnej (Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie), przedsiębiorstw energetycznych oraz wielu potencjalnych przedsiębiorców, zainteresowanych montażem systemów fotowoltaicznych.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki: Dyrektor Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Szczecinie Pani Anna Bródka oraz pracownik Oddziału Pan Waldemar Kozłowski.

Przedstawiciele URE przybliżyli uczestnikom wiedzę na temat organu regulacyjnego, jakim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz szczegółowo omówili wymogi proceduralne związane z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 05.06.2012
Tagi: