Up
 
 

Prezes URE o energetyce prosumenckiej i rozwoju energetyki małoskalowej

Energetyki prosumenckiej nie będzie, jeśli nie będzie inteligentnych sieci - mówili uczestnicy debaty „Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej”.

Wydarzenie odbywało się pod Patronatem Honorowym Prezesa URE.

Zdaniem Regulatora dla rozwoju smart grids ważne są koszty i niepewność inwestycyjna, w tym perspektywa wzrostu kosztów zaopatrzenia w energię z tradycyjnego systemu, wynikająca z konieczności zrealizowania programu inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych z zachowaniem wymogów środowiskowych. Perspektywa utraty pewności zasilania z systemu scentralizowanego (pomimo ponoszonych kosztów), oznacza zwiększone zapotrzebowanie na moc przy malejących możliwościach zaspokojenia popytu. Zależność obrazuje wykres poniżej: Rozwój zapotrzebowania a moc elektrowni.


Źródło: URE

Inwestycje w smart grid zapewnią optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów energii pierwotnej i istniejącej infrastruktury energetycznej do zaspokojenia potrzeb odbiorców (gospodarki) w zakresie: komfortu cieplnego, usług transportowych, zaopatrzenia w energię elektryczną.

W opinii Prezesa URE nie będzie efektu inteligentnych sieci, bez aktywnego odbiorcy, klienta - prosumenta, osadzonego w Sieci Domowej (HAN - Home Area Network).

Szef URE za główne zagrożenia dla rozwoju smart grid uznał opór przeciwko zmianie, przede wszystkim ze strony tradycyjnych uczestników systemu - sektorów energetycznych i ich otoczenia oraz ze strony pozbawionych właściwej informacji odbiorców.

Jednym z kolejnych ryzyk smart zmiany jest prekursorski charakter projektu - w tym brak standardów proponowanych rozwiązań.

***

Debata - „Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej”, odbyła się 1 czerwca 2012, w siedzibie „Polityki”. Obok Marka Woszczyka wzięli w niej udział: Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki; dr Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP; Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr; Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu, Gaspol, Forum Rozwoju Efektywnej Energii; Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATM Systemy Informatyczne S.A.; dr inż. Adam Olszewski, Dyrektor Departamentu Innowacji, Energa Operator SA; dr Krzysztof Kołodziejczyk, Doradca Zarządu ds. Energetyki Globem; prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie www.proinwestycje.pl.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 06.06.2012
Tagi: